A Liberté 1997-ben két kivételtõl eltekintve minden versenyt megnyert, amelyen elindult. Kékszalag-gyõzelem, magyar bajnoki cím. Úgy tûnt, jóllakott a társaság. Az idén keveset versenyeztek és egyszer sem gyõztek. Algás volt a hajó, nem sikerült a téli leszerelés után tisztességesen beállítani, soha nem volt meg a létszám. Mégis úgy tûnt, nincs pánikhangulat, nyugodt a csapat. Több, a közvélemény által gyorsabbnak tartott hajónak köszönhetõen végre az esélyesség terhe nélkül készülhettek erre a versenyre.

A Liberté 1997-ben két kivételtõl eltekintve minden versenyt megnyert, amelyen elindult. Kékszalag-gyõzelem, magyar bajnoki cím. Úgy tûnt, jóllakott a társaság. Az idén keveset versenyeztek és egyszer sem gyõztek. Algás volt a hajó, nem sikerült a téli leszerelés után tisztességesen beállítani, soha nem volt meg a létszám. Mégis úgy tûnt, nincs pánikhangulat, nyugodt a csapat. Több, a közvélemény által gyorsabbnak tartott hajónak köszönhetõen végre az esélyesség terhe nélkül készülhettek erre a versenyre.

1997. július 6. emlékezetes nap a Liberté életében. Két héttel a Kékszalag-verseny elõtt a hajó felborult és elsüllyedt. Veszélybe került az indulás, két hét megfeszített munka után nagy fölénnyel mégis megnyerték a versenyt. Egy évvel késõbb kísértetiesen ismétlõdnek az események. Megint Földváron van verseny a Szalag elõtt, és megint felborul, majd a nagy szél miatt kiállni kényszerül az egyik esélyes hajó, egy másik – ezúttal keretes – libera. De ez a történet mégis egy kicsit más. A Garuda nem süllyedt el, nem romlott el semmi a hajón, pedig elromolhatott volna. És egy hét múlva a Garuda mégsem nyerte meg a Fehérszalagot, pedig… Pedig Brencsán Ábel csapatát sokan esélyesebbnek tartották a verseny elõtt, mint a Libertét. És nem csak õket.

Az Assók gyors hajók, de a tavalyi Centomiglián idegenben mindenkit megvert a Batman Forever, billenthetõ kiel nélkül. A Yuppie Assoluta kicsit több, mint az Asso. Kicsit nagyobb a nagyvitorlája, sokkal nagyobb a spinnakere. Megnyerték az Évadnyitót és a régi Fehérszalagot. Úgy tûnt, hogy jó a hajó, jó a legénység. A Detre testvérek fémjelezte csapat Fa Nándival erõsödött. Esélyesek voltak? Igen, egyértelmûen.

A Quadriga Soponyai Géza hajója, az idén már nagyon jó. Gyorsak, mennek a manõverek, megnõtt az önbizalmuk. És a Remete, amely ha lehet, még gyorsabb, de talán hiányzik még a tapasztalat, szokni kell az esélyesség terhét, el kell hinni, hogy tudnak gyõzni, és akkor majd félni kell tõlük. Most még? A hatba biztosan beférhetnek, a többi meglepetésnek tûnt a rajt elõtt.

A hetvenesek. Egy hajótípus életében nagy dolog, ha osztállyá válhat. De egy kicsit csökkenti az esélyeit az abszolút versenyben. Jobban figyelnek egymásra a hajók, kevesebb kockázatot vállalnak. Eddig a hetvenesek egy kicsit egymásért is versenyeztek, ha valamelyik nyerni tudott, annak mindenki örült. Ma már egymás ellen küzdenek.

És a Pata-féle hajó, a Szfinx. Amelyrõl senki semmit nem tud, csak azt, hogy még nem hajóztak vele a Balatonon. Ez voltunk mi, egy õrült rohanás a rajttól a csõig. Siralmasan kevés az év talán legszebb versenyébõl. De egy kicsit elõreszaladtam. Kezdjük a rajttól.

Hetek óta esõs, hideg, viharokkal tarkított idõ volt. A verseny elõtti napokban is erõs szél fújt. A meteorológia hiába ígért gyenge szelet és szép idõt. Július 10-én reggel borongós, esõre hajló idõre ébredtünk. Fél tíz körül kezdett megtelni az Arács elõtti rajtterület a Fehérszalag 220 hajójával. Az északnyugati szél is feltámadt, és oda-oda csapott. Az elmúlt évtizedek tapasztalatain felbátorodva jó perccel a fél tizenegyes rajt elõtt nekilódult a mezõny. De a rendezõség, ellentétben a hagyományokkal, a versenyszabályokat szigorúan betartva visszalõtte a rajtot. Egyszer, és ha már ez ilyen jól ment, mégegyszer. Így a tizenegyre Füredre menetrend szerint érkezõ vasaló rezzenéstelen arccal keresztülvághatott a mezõnyön. Mindenki menekült amerre látott. Volt aki visszafordult, nem tehetett mást. Természetesen útjoga van a járathajónak. Mégis, talán annyit tehetett volna, amit a Balaton motoros és szintén menetrend szerint közlekedõ komp megtett a tihanyi révnél, hogy amikor kellett, megállt, manõverezett, és amikor kevesebb hajó jött, akkor folytatta útját. A két hajó kapitányának köszönjük, hogy lemondtak az útjogukról és segítettek.

A csõbe elsõnek a Garuda érkezett, mögötte a Yuppie és a Liberté. Negyedik volt a Szfinx, de itt az árbocát törte. Elsõnek a legkevesebbet fürdõ Liberté ért át a nyugati medencébe. Itt a legtöbb gyors hajó reffelni kényszerült. Érthetetlen módon a Garuda és a Yuppie kicsit a tengely fölé kapaszkodott. A Liberté a déli parttal párhuzamosan futtatott.

Az ilyen irányú szélben követendõ taktikát Tuss Miklós a 24. számban megjelent írásában a következõképpen foglalja össze: “Amikor aTihanyi-szorosból Keszthely felé kilépünk, és éles menetben éppen hogy a tó hossztengelyében tudunk haladni, akkor azokkal a hajókkal, amelyek néhány fok magasságáldozattal jelentõs sebességnövekedést tudnak elérni, érdemes ejteni, futtatni még akkor is, ha ezzel a part felé sodródunk. Amíg ilyen lassú, a part felé közeledéssel haladunk, igen sok idõ telik el, míg fordulási kényszerbe kerülünk… Ha a szél úgy fordul, hogy élesebben tudunk menni, akkor ellenfelünk magassági elõnye értelmét veszti. Ha a szél szembefordul és cirkálni kell, akkor azok az ellenfelek, akik eddig felettünk, mögöttünk voltak, le kell, hogy ejtsenek, így, mivel nekik is szembe fog fújni a szél, mögénk kerülnek, szinte vonalunkba.” Tehát bármilyen irányba fordul a szél, a Liberté jó pozícióba kerül. Kezdetben ezt a taktikát követte a Quadriga is. Tengelyben vitorlázott a hetvenesek közül a Pannónia és a Krajcár. Érdekes módon kicsit feljebb húzódott az északi parthoz a Capella és Tuss Miklós a Lopakodóval. A Krajcár nem reffelt, hanem fockot cserélt és jelentõsen lelassult. Okosan a déli part felé futtatott viszont kicsit lemaradva az Orpheus.

Fonyód magasságában a tengely felé húzódott a Quadriga. Ekkor már a szél gyengülni kezdett és a hajók kireffeltek. A Liberté volt az élmezõnybõl legközelebb a déli parthoz. A vonalban a második hajó, a Garuda egészen fent volt Badacsony alatt. És bejött az elmélet. A szél dél felé fordult és tovább gyengült. A Fonyód elõtt vitorlázó Libertét a legjobbkor érte a szélforduló. Megfordultak, és szinte egy csapáson mehettek a keszthelyi bójára. A Garuda és az üldözõ boly cirkálni kényszerült. Györökig gyenge szélben cirkált az élmezõny. Ekkor hátulról Szigligetnél feltûnt egy karaván, amely északi széllel vágtatott az öböl közepe felé, ahol elfogyott a lendületük. A harmincadik hely mögött ez a csapat nagy kavarodást okozott, volt, aki hatvan helyet esett vissza. Közben a Liberté 15 óra 18 perckor nagy elõnnyel fordult a bójánál, és még délnyugati szélben elhagyta a Szigligeti-öblöt. Mire az üldözõk ideértek, már semmi szél nem fújt. A déli part mellett idegtépõ lassúsággal haladtak a hajók. Közben a Liberté, megkapva az északi szelet, folyamatosan növelte az elõnyét. Az egyre reménytelenebb helyzetbe sodródó üldözõknek a hetedik helyen vitorlázó Capella mutatja az új nyugati szelet, amely lassan észak felé fordul és erõsödik.

A Fonyód elõtt parkoló élmezõny tehetetlenül figyeli, ahogyan a leterjedni nem akaró északi szélben lényegesen lassúbb hajók kerülik ki õket. Soponyai Géza szerint legalább húsz hajó robogott így el. A Libertével már senki sem törõdik. Boglár elõtt, általános megdöbbenésre, a cirkálószakaszon svertjét törõ Lopakodó feljön a második helyre. Itt éri utol a vezetõ hajókat a Remete is, és nem is szakad le többé. A hátul vitorlázók négyes-ötös északnyugati szélben spinnakereznek. Az élmezõnyt nem éri el az egyenletes szél. Meg-meglódulnak a hajók. Amíg az üldözõk Révfülöp magasságában járhattak, 19 óra 40 perckor a Liberté áthalad a csövön. A Garuda visszaszerzi második helyét, harmadik a Lopakodó, negyedik a Remete. Az ötödik-hatodik helyen a Sirocco és a Rosa tanyázik. A helyzet Zánka magasságában változik.

Ekkorra a gyors hajók, feladva pozíciójukat, határozottan észak felé húznak, és ezzel visszaáll az erõsorrend. Este nyolc óra 10 perckor a Garuda áthalad Tihanyrévnél, a Liberté veszi a kenesei bóját. Harmadik a Quadriga, negyedik a Remete. A Lopakodó még mindig a tízben van, csak a csõben futnak át rajta a nagyobb tömegû hetvenesek. A befutóig nincs lényeges változás. Gyönyörû, teliholdas éjszakában vitorláznak a hajók Kenese felé. Az Orpheus még megveri a Yuppie-t, és feljön az ötödik helyre. A második hosszú távú Fehérszalagot nagy fölénnyel, kilenc óra negyvenkilenc perc vitorlázás után a Liberté nyeri Munka Lászlóval a kormánynál, második a Garuda több mint egy órával lemaradva, harmadik a Quadriga, negyedik a Remete. A második csoport Fehérszalagját a Rosa nyeri Bakóczy Kálmánnal, a harmadik csoportban pedig Scholtz Imre csapata végzett az élen Százszorszép nevû sudarával. A vasárnapi díjkiosztót a sörsátorba szorította a vigasztalanul zuhogó esõ. Mégis sokan eljöttek megünnepelni a gyõzteseket és helyezetteket.

K&H; Nagydíj a Balaton Fehér Szalagjáért – Végeredmény

1. Liberté 21:49p

2. Garuda 22:59p

3. Quadriga 23:17p

4. Remete 23:20p

5. Orpheus 23:22p

6. Yuppie Assoluta 23:25p