I. Bevezető

A sailing.hu felhasználása, az oldalra felhasználóként való regisztrálás önkéntes. A sailing.hu a felhasználók személyével kapcsolatban semminemű kizárást nem alkalmaz, feltéve, hogy a felhasználó a regisztráció során a felhasználói feltételekben megadott lehetőségek keretein belül jár el. A felhasználók az oldalra való regisztrációval, majd a regisztrációt követő belépéssel elismerik, hogy megismerték és egyúttal magukra nézve kötelezőnek tekintik a sailing.hu jelen felhasználási feltételeit.

II. Regisztráció

Az oldal felhasználása regisztrációhoz kötött. A regisztráció ingyenes. A regisztráció során a felhasználó köteles megadni egy felhasználónevet (nicknév, azonosító), teljes valódi nevét (amely az oldalon nem fog nyilvános helyen megjelenni), egy működő e-mail címet, továbbá egy jelszót. A belépés a felhasználónév és a jelszó egyidejű beírásával lehetséges. Az oldal szolgáltatásainak használata kizárólag aktív hozzáféréssel rendelkező, a regisztrációs, majd a belépési procedúrán átesett felhasználók számára lehetséges.

III. Adatkezelés

A sailing.hu oldalon közzétett valamennyi információ, szöveg, kép vagy film a sailing.hu-t üzemeltető vállalkozás kezelésébe kerül. A felhasználónak joga van az általa közzétett szöveg, kép vagy film törlését kérni az oldal üzemeltetőjétől.A sailing.hu üzemeltetői fenntartják abbéli jogukat, hogy az oldalon a felhasználók által önkéntesen elhelyezett információt, szöveget, képet vagy filmet a forrás megjelölésével együtt a sailing.hu oldal felületén áthelyezzék vagy azon felhasználják (pl. cikk forrásaként). A sailing.hu üzemeltetői a felhasználók által önkéntesen elhelyezett képeket látható és nem látható vízjellel láthatják el, illetve a képek méretét, ha ez szükséges, megváltoztatják. A felhasználók az általuk közzétett információk, szövegek, képek vagy filmek sailing.hu által való felhasználásáért anyagi vagy természetbeni ellenszolgáltatásra nem tarthatnak igényt, e jogukról a felhasználási feltételek elfogadásával egyoldalúan és végérvényesen lemondtak.

IV. Felelősség

A sailing.hu üzemeltetői a felhasználók által feltöltött adatokkal, információkkal, szövegekkel, képekkel és filmekkel kapcsolatban, különösen azok valódiságát illetően minden felelősséget kizárnak. A sailing.hu felhasználói az oldalt saját felelősségükre veszik igénybe, a sailing.hu nem rendeltetésszerű üzemeléséből (üzemzavarából) fakadó következményekkel kapcsolatban mindennemű kártérítési kötelezettségükről lemondanak.A felhasználók minden, a saját felhasználónevük alatt véghezvitt cselekedetért felelősek. Ha valamely felhasználó számára kiderül, hogy felhasználónevével visszaéltek, azt haladéktalanul jelentenie kell a moderációs e-mail címen.

V. Moderáció

A sailing.hu valamennyi felhasználók által használható felülete moderált. A moderálást az oldal üzemeltetőinek megbízásából önkéntes munkában végzik anonim személyek.

1. A moderáció hatálya

A moderáció a sailing.hu cikkei alatt közzétett hozzászólásokra (kommentekre), az apróhirdetésekre, terjed ki.

2. A moderáció megvalósulása

A moderátorok a szabályok megszegőit négy lehetséges módon büntethetik:

a) Figyelmeztetés: a cikkek alatt közzétett hozzászólásokon belül írásban figyelmeztethetik a felhasználót vagy felhasználókat.

b) Hozzászólás elrejtése vagy törlése: a felhasználó vétsége esetén a moderátorok az adott hozzászólást (kommentet), képet vagy videót elrejthetik vagy véglegesen törölhetik.

c) Felhasználói hozzáférés felfüggesztése: a felhasználó súlyosabb vétsége esetén a moderátorok a felhasználó hozzáférését átmenetileg felfüggeszthetik, a felhasználó ekkor az oldalra nem tud belépni.

d) Felhasználó hozzáférésének törlése: a felhasználó ez esetben az oldalról végleges kitiltásra kerül.

3. Moderációs alapelvek

A moderációs alapelvek tiltó jellegűek, tételesen tartalmazzák az oldalon kerülendő viselkedésformákat vagy cselekményeket. A moderátoroknak joguk van eldönteni, hogy az adott cselekmény az alábbi szabályokat milyen formában és milyen mértékben szegte meg, továbbá a szabályok megszegése miatt melyik büntetést alkalmazzák. A moderáció tehát szubjektív. A moderátorok munkájával kapcsolatos észrevételeket, kritikákat kizárólag az erre a célra  a moderátori e-mail címre eljuttatott üzenetben lehet közzé tenni. Minden egyéb esetben a felhasználó hozzáférését felfüggesztjük. A szabályokat rendszeresen megszegő felhasználók (visszaesők) átmeneti vagy végleges kitiltásban részesülhetnek, függetlenül a szabályszegések jellegétől vagy súlyosságától.

A) Általános szabályok

a) Tilos a személyeskedés. A megszegők figyelmeztetésben részesülnek, a hozzászólást a moderátorok törölhetik.

b) Tilos az oldal használatát akadályozó vagy nehezítő szövegek, kódok, hivatkozások elhelyezése. Az ilyen hozzászólást töröljük.

c) Tilos az oldal felhasználását, használhatóságát bármilyen formában akadályozó, nehezítő tevékenység (flame, flood stb.). A szabályt megszegő felhasználó ilyen hozzászólásait töröljük, a felhasználót ideiglenesen vagy véglegesen kitiltjuk az oldalról.

d) Szigorúan tilos, ezért az oldalról való azonnali kitiltással, továbbá a hozzászólás törlésével jár, ha valamelyik hozzászóló egy másik felhasználó felhasználónevét egy valódi emberrel azonosítja (IRL információ közzététele), kivéve, ha ehhez a felhasználó korábban már hozzájárult és/vagy ezeket a személyes adatait korábban az oldalon belül már saját maga közzétette és ez a korábbi közzététel a kérdéses új közzététel időpontjában látható volt, továbbá erre a korábbi közzétételre az új közzétételben megfelelő, azonosításra alkalmas hivatkozást helyzetek el. A tiltás független attól, hogy a hozzászólással érintett felhasználó felhasználónévhez kapcsolódó személyes adatai az interneten más forrásból hozzáférhetőek-e vagy sem.

e) Az off-topik hozzászólások, kommentek közzététele kerülendő. Ha ez elkerülhetetlen, akkor kérjük megfelelően jelölni (OFF-TOPIC szöveg a hozzászólás elején), közzétenni. A közzétételért, ha abban van on-topik rész is, csak figyelmeztetés, ha nincs benne on-topik rész, akkor a hozzászólás törlése járhat.

f) Szintén kerülendő a békés egymás mellett élés alapvető normáival ellentétes bármilyen viselkedés (sértő hangnem, káromkodás, KIABÁLÁS, a jó ízlést sértő szöveg, kép vagy videó közzététele stb.). A szabályt megsértő felhasználó hozzászólását töröljük, a felhasználót figyelmeztetjük. A visszaeső felhasználót átmenetileg vagy véglegesen kitiltjuk az oldalról.

g) Az a felhasználó, aki a moderátori munkát végző közreműködők személyére azonosításra alkalmas utalást tesz, függetlenül attól, hogy ez feltételezésen vagy megalapozott információn alapul, a kérdéses közlés törlésén túl azonnali hatállyal és véglegesen kitiltásra kerül.

 

B) Cikkek alá írt kommentek

Kizárólag a cikk témájához kapcsolódó kommentár írható. Az ettől eltérő tartalmú szöveget töröljük.

 

C) Apróhirdetések

a) Tilos a kereskedelmi célú hirdetés feladása. Kereskedelmi célú hirdetés különösen a cég által eladásra kínált termék vagy szolgáltatás, illetve a magánszemély által a szokásoshoz képest szokatlan nagy tömegben közzétett (nem életszerű) hirdetés. A kérdéses hirdetést a moderátorok törlik. A szabály alól kivételt képez a sportegyesületek, civil szervezetek által közzétett hirdetés, feltéve, ha ez nem tér el az apróhirdetések  szokásos nagyságrendjétől.

b) Tilos a hatályos jogszabályok értelmében korlátozás vagy tiltás alatt lévő szolgáltatások vagy termékek eladásra, vételre vagy cserére való meghirdetése. A szabályt megszegő tartalmú hirdetést töröljük, a felhasználót az oldalról kitiltjuk.

 

D) Galériába feltöltött képek és videók

a) Tilos az olyan képek vagy videók engedély nélküli elhelyezése az oldalon, amelynek nem a felhasználó a jogtulajdonosa. A szabály megszegője figyelmeztetésben részesül, a kérdéses képeket és videókat a moderátorok törlik.

b) Tilos a hatályos jogszabályokba ütköző tartalmú vagy a jó ízlést sértő – különösen a szexualitást vagy erőszakot ábrázoló – képek és videók feltöltése. A szabály megszegőjét az oldalról véglegesen kizárjuk, a képeket és videókat töröljük.

c) Tilos reklámot vagy annak tekinthető szöveget tartalmazó kép vagy videofelvétel feltöltése, kivéve a sportegyesületek, szövetségek és civil szervezetek versenyekre vonatkozó promócióit.

d)Az oldal üzemeltetői a felhasználók által önkéntesen elhelyezett képeket látható és nem látható vízjellel láthatják el, illetve a képek méretét, ha ez szükséges, megváltoztatják.

e) A felhasználó által feltöltött képeket az oldal üzemeltetői szabadon felhasználhatják, forrásmegjelöléssel

 

E) Regisztráció

a) Tilos az oldalon már regisztrált névvel azonos vagy azzal könnyen összetéveszthető felhasználónév (nicknév, azonosító) regisztrálása. Az ilyen felhasználó figyelmeztetésben részesül, a hozzáférését pedig felfüggesztjük.

b) Tilos az oldalon élő vagy holt közismert közéleti személyiség, politikus, közszereplő, továbbá különösen valamely ismert sportoló nevének vagy becenevének megfelelő vagy azzal egyszerűen összetéveszthető felhasználónév regisztrálása. Az így regisztrált felhasználó hozzáférését véglegesen töröljük (kivéve, ha hitelt érdemlően tudja bizonyítani azonosságát a kérdéses személlyel).

c) Tilos a felfüggesztett vagy kitiltott felhasználó felhasználónevével hasonló vagy azzal összetéveszthető felhasználónév regisztrálása, illetve az új felhasználónév ezzel való azonosítása. Az így eljáró felhasználót véglegesen kitiltjuk az oldalról.c) Vállalkozás nevével azonos vagy azzal könnyen összetéveszthető felhasználónév (reklám-nick) regisztrálása csak a moderátorok vagy az oldal üzemeltetőinek előzetes engedélyével lehetséges. Engedély e-mailben kérhető.

d) A regisztráció során kötelező a valódi név megadása. A valódi név igazolására a moderátorok indokolt esetben bekérhetik valamely személyes okirat azonosításra alkalmas adatokat tartalmazó részeinek (kivéve név) letakarásával készült fényképét vagy szkennelt változatát. A valódi név kizárólag az oldal adminisztrációs felületén jelenik meg, nyilvános oldalon nem, és nem is kereshető.

 

4. Egyéb rendelkezések

A moderációt végző anonim csoportot a moderator@sailing.hu címre küldött e-mail üzenetben lehet elérni. Bármilyen moderációval kapcsolatos kérdéssel vagy panasszal ide lehet fordulni az adott kérdés vagy panasz részletes (de nem bő lére eresztett) leírásával. A moderátori csoport a kérdésre 72 órán belül válaszol.