Előnyadás a hajózás szempontjából ugyan annyira lényeges dolog, mint a közlekedés bármely területén. Alapvető, hogy körültekintően és egymás mozgását segítve hajózunk, de ezt szabályok közé kell szorítani.

Elõnyadás a hajózás szempontjából ugyan annyira lényeges dolog, mint a közlekedés bármely területén. Alapvetõ, hogy körültekintõen és egymás mozgását segítve hajózunk, de ezt szabályok közé kell szorítani.

Izgalmassá teszi a szabályok ismeretét a tér is, amiben mozgunk. A HAJÓZÁSI SZABÁLYZAT részletesen kitér arra a módra, ahogy a mozgást egymáshoz képest tehetjük. Belvízi hajózás szempontjából két \”teret\” különítek el. Az egyik a tó, a másik a folyó. Rögtön láthatjuk, hogy a két \”tér\” között nagy különbség van.

A másik lényeges rész, hogy felvetõdik a kérdés, milyen hajóval haladunk. Kezdjük a folyóra és a tóra egyaránt érvényes szabályokkal. A legkisebbtõl induljunk felfelé.

1) vízi sporteszköz: széllovas, kajak, kenu, 10 négyzetmétert nem haladja meg a vitorla felülete.

2) Motorcsónak: nem éri el a 4 KW motor teljesítményt.

3) Csónak a test hossza 6,2 métert, vitorla felülete 10 négyzetmétert nem éri el.

4) Vitorlás kishajó: a test hossza 20 métert, szállítható személyek száma 12 fõt nem haladja meg. Szélerõvel, halad és vitorla felülete több, mint 0 négyzetméter.

5) Kisgéphajó: a test hossza 20 métert, szállítható személyek száma 12 fõt nem haladja meg. Géperõvel halad.

6) Nagyhajó: a test hossza a 20 métert, szállítható személyek száma 12 fõt meghaladja.

A nagyhajó kategóriában magányosan közlekedõ vitorlás és nagy géphajóról beszélünk a meghajtástól függõen.

Amikor a hajó nem magányosan halad, karavánról beszélünk, de ez már a mostani terjedelmünkbe nem fér bele, hiszen a HAJÓZÁSI SZABÁLYZAT 93 oldal.

A vitorlával haladó vízi sporteszközök a vitorlás kishajókra érvényes szabályok szerint járnak el egymás között.

A csónak mindenki számára útjogot biztosít. Egymás számára a jobb oldalról érkezõ számára biztosít a másik útjogot

A motorcsónak kitér mindenki elõl.

A kishajók elõnyadását más hajókkal történõ találkozás, elõzés és keresztezés esetén a SZABÁLYZAT nem részletezi. Ez azt jelenti, hogy a kishajó mindenki számára útjogot biztosít, de a HSZ. a kishajók egymás közti elõnyadást szabályozza. Ezek szerint a kisgéphajó kisgéphajóval történõ találkozás, keresztezés, elõzés estén a HSZ. által szabályoz6ott módon köteles eljárni. Kisgéphajó köteles a vitorlás kishajó elõl kitérni.

Vitorlás kishajó vitorlás kishajó útját keresztezésekor a vitorláját baloldalon hordó vitorlás kishajónak van útjoga a vitorláját jobb oldalon használó vitorlással szemben. Tehát a jobb-csapáson vitorlázó hajónak van elõnye a balcsapáson haladó hajóval szemben. Amennyiben két vitorlás egymás útját keresztezi, de azonos csapáson vitorláznak, a \”szél alatt\” haladó hajónak van útjoga a \”szél felett\” haladó hajóval szemben.

Folyón történõ hajózáskor a Szabályzat kicsit bõvül. Mit Meg kell határoznunk néhány fogalmat.

Völgymenetnek nevezzük a forrástól a torkolatig történõ hajózást.

Hegymenetnek nevezzük a torkolattól a forrás felé hajózást.

A hajózási útvonal folyón ki van jelölve, mégpedig a következõk szerint:

A völgymenetben haladó hajó jobb oldala szerinti part a jobb part és a hajózási útvonal jobb oldala.

A völgymenetben haladó hajó bal oldala szerinti part a bal part, illetve a hajózási útvonal bal oldala.

Ezt a kitûzést laterális rendszerben határozták meg.

Alapszabály: a hegymenetben haladó hajó köteles a völgymenetben haladó hajó számára elõnyt biztosítani. A völgymenetben haladó hajó útjogos, hiszen kiszolgáltatottabb helyzetben van a hegymenetben közlekedõ hajóhoz képest.

A völgymenetben közlekedõ hajó köteles a hajózási útvonal jobb szélén haladni és nem változtathatja meg menetirányát és sebességét.