A hajózás, csodálatos sport, de más mozgást és cselekedetet jelent, mint amit alapvetõen a szárazföldön megszoktunk. Ugyan akkor az idegen történések mellé segítségül hívhatjuk a parton megszokott segítség nyújtási módszereket.

A hajózás, csodálatos sport, de más mozgást és cselekedetet jelent, mint amit alapvetõen a szárazföldön megszoktunk. Ugyan akkor az idegen történések mellé segítségül hívhatjuk a parton megszokott segítség nyújtási módszereket.

Nagyon lényeges, hogy baleset észlelésekor gyorsan, magabiztosan és határozottan lépjünk fel.

A baleset okát szüntessük meg és szükség esetén az újraélesztést is kezdjük meg!

Újra élesztés estén, vagy súlyos baleset esetén a partra jutási törekvésünk, az elsõsegélyben részesítés és orvos értesítése legyen a fõ cél.

Induljunk a súlyosabb esettõl a kevésbé súlyos felé. A legveszélyesebb állapot, ha valaki elveszítette eszméletét.

Az újraélesztés ABC-je:

A: átjárható légutak biztosítása,

B: befújásos lélegeztetés,

C: kompressziós szívmasszázs.

A: átjárható légutak. Sok oka lehet annak, hogy a légutakba kerül valami, ami miatt a mesterséges lélegeztetés nem megoldható. Ilyen lehet például a hányás, mûfogsor stb. Nagyon lényeges, hogy a légutakat kitisztítsuk.

B: Mesterségesen lélegeztessünk. Jó módszer, hogy a sérültet oldalt fektetjük, fejét hátra hajtjuk. Ezáltal nyelve elemelkedik a garatról, szabaddá válik a légút. Mesterséges lélegeztetést lehetõleg szájból orrba alkalmazzunk egy rétegû zsebkendõn, vagy szöveten keresztül a fertõzés veszélyének elkerülése érekében.

Felnõttek esetén a befúlyás 16-18, gyerekek esetén 18-20 legyen percenként! A lélegeztetést folyamatosan csináljuk az önálló légzés megindulásáig.

C: A szívmasszáshoz a segítségre szorulót kemény, egyenes helyre fektetjük. A szegycsont alsó részétõl egy tenyérnyire, a szegycsonttal párhuzamos jobb kézfejünkre merõlegesen rátesszük bal tenyerünket.

Egy elsõsegélynyújtó esetén 15 kompresszión 2 befúvás, kettõ elsõsegélynyújtó esetén 5 kompresszió, 1 befúvás az arány.

A sebek fajtái. A kevésbé súlyos, azaz eszméletnél lévõ sérült esete sem lekicsinylendõ Szúrt, metszett, vágott és zúzott sebeket különböztetünk meg. Az elsõ három seb komoly vérzéssel is járhat. A vérzés elállítására nyomó kötést alkalmazunk, amit ne cserélgessünk, amíg orvos nem látta!

A törés lehet nyílt törés és nem nyílt törés. Ívégtag törése estén a végtagokat rögzíteni kell és orvosra kell bízni a törött csontok helyretételét. Több kárt okozunk, ha magunk akarjuk a törött csontokat helyre tenni. A további elmozdulást akadályozzuk meg Segédeszközök: evezõ, latni, csákja stb.

Koponya alapi törés: olyan törés, amit rögzíteni kell. Jele: hányinger, orrból, szájból véres váladék folyása.

Gyógyszert nem szabad senkinek adni!