A hajózást úgy kezdem, hogy megtervezem, hogyan fogok felszerelni, milyen szél fúj, mekkora a szél ereje, milyen irányból fúj, milyen mozgás van és milyen mozgás várható. Megvizsgálom az összes változás lehetõségét, ami körülöttem bekövetkezhet. Ezután kezdem el a hajó felszerelését. Mindez, amit ebben a néhány szóban leírtam villanásnyi filmként le fog zajlani kis idõvel a rutin megszerzése után.

A hajózást úgy kezdem, hogy megtervezem, hogyan fogok felszerelni, milyen szél fúj, mekkora a szél ereje, milyen irányból fúj, milyen mozgás van és milyen mozgás várható. Megvizsgálom az összes változás lehetõségét, ami körülöttem bekövetkezhet. Ezután kezdem el a hajó felszerelését. Mindez, amit ebben a néhány szóban leírtam villanásnyi filmként le fog zajlani kis idõvel a rutin megszerzése után.

A hajó felszerelése esetén már készülhetünk a következõ lépésre is, tehát el kell döntenem, hogy a kikötõ elhagyása milyen formában megoldható. Szükség esetén a hajót megfordíthatom annak érdekében, hogy a vitorlákat széllel szemben húzhassam fel.

Természetesen a helyzet sok lehetõségben eredményez döntéskényszert. Az egyértelmû, hogy a nagyvitorlát széllel szemben kell felhúzni és ez igaz a lehúzáskor is! A vitorlák elõkészítése után meg kell gyõzõdni arról, hogy a behúzó kötelek szabadon mozognak-e, a kikötõ környékén a mozgás lehetõvé teszi-e a kikötõ elhagyását anélkül, hogy mást a mozgásában zavarnék.

Elhagyom a kikötõt. A kikötõ elhagyásakor lényeges, hogy a kikötõben és annak 200 méteres körzetében a jobbról érkezõ hajónak van elõnye! A szél irányától függõen vitorlázhatok. Amennyiben a célom széllel szemben van, cirkálni, azaz kreuzolni fogok. A negyed szélben történõ vitorlázást és a cél csapás váltásokkal történõ megközelítése tehát a kreuzolás. Ilyenkor a csapás váltása mindig széllel szemben történik, tehát fordulok!

Ha negyed szélben vitorlázom, onnan hátszélig folyamatosan ejtem a hajót. Hátszélben csapást válthatunk, ezt halzolásnak nevezzük. Ebbõl a helyzetbõl negyed szél felé felfelé, azaz lúvolva haladok fél szélig, majd negyed szélig.

A bójához kikötési szándékkal mindig széllel szemben kell érkeznem. Hajómnak a bójához érkezve el kell veszítenie a sebességét. Ezt elérhetem úgy is, hogy dinamikus korményzással megváltoztatom a hajó irányát, vagy a bója felé futtatom a hajót és a nagyvitorlával beggelve lefékezem, megállítom a bójánál a hajót. Természetesen a bójához széllel szemben kell megérkezni! Vizsga elõtt ezt a gyakorlatot sokszor csináljuk, hiszen ez a manõver a kikötésnél is hasonló. A bója elhagyását már említettük egy elõzõ fejezetben. Sok hasonlóságot fedezhetünk fel néhány kikötõ-elhagyás esetén is.

Vízbõl mentés az egyik leglényegesebb manõver, amit hibátlanul kell végrehajtanunk. A gyakorlati felkészülés sokat gyakorolt mozzanata. A mentendõ embert a lehetõ leggyorsabban El kell érni úgy, hogy a manõverek alatt nem téveszthetem szem elõl. Korábban már beszéltünk róla, de meg kell említeni megint, hogy a körülménynek megfelelõen gyorsan dönteni kell, hogy fordulás, vagy halzolás lesz-e a kedvezõ manõver. A mentendõ emberhez negyed szélben lobogó vitorlával kell lassan érkezni a hajóval, úgy, hogy a mentésre szoruló ember a szél felöli oldalon legyen! Számomra ez azért lényeges, mert erõs szél és hullámzás estén a hajó rá sodróthat a mentendõ emberre. Ez elkerülendõ!

A mentendõ embert a hajó oldalán arccal a hajó cockpitja felé kell beemelni, hogy a gerincsérülést elkerüljük. Jollék és csónak esetén a tükörnél kell az embert besegíteni.

Horgonyt szabad területen horgonyzáskor és kikötõ manõverhez használunk. Lényeges, hogy a horgony fajtája megfelelõ legyen. A sekély tavakon, ahol a víz alatti talaj iszapos, nem sziklás, a kapás horgonyok terjedtek el. A Balatonon is négykapás horgonyt szeretünk használni. Tanfolyamainkon erre is részletesebben kitérünk. Kikötéskor, amikor orral kötünk ki, a farnál dobunk horgonyt. Láttuk egy elõzõ részben, amikor a hátszeles kikötést tárgyaltuk. Szükség esetén a hajót a kikötõhelyen a horgony segítségével meg is fordíthatjuk.

Az elsõsegélynyújtás a terjedelem miatt egy külön fejezetet érdemel