A széllel haladó hajókkal kezdeném, hiszen az ember mozgása vízen nem igazán meghatározható idõben kezdõdött. Amikor vitorlát használva haladt, elég jól nyomon követhetõ az idõrend és kultúrák elkülönülése szerint is. A teljességre törekvés nélkül néhány jellemzõ idõszakot említenék.

A széllel haladó hajókkal kezdeném, hiszen az ember mozgása vízen nem igazán meghatározható idõben kezdõdött. Amikor vitorlát használva haladt, elég jól nyomon követhetõ az idõrend és kultúrák elkülönülése szerint is. A teljességre törekvés nélkül néhány jellemzõ idõszakot említenék.

Vissza nyúlhatunk az ókorig, amikor a hajózás lényeges közlekedési mód volt, de mivel a vitorlázat (keresztvitorla) csak hátszéltõl legfeljebb félszélig tette lehetõvé a szél kihasználását és a vitorla kis mérete sem tette lehetõvé a megfelelõ sebesség elérését, evezõkkel is segíteni kellett a haladást.

Következõ említésre méltó állomásként a vikingek korát említem. Továbbra is kereszt vitorlázatról beszélünk, tehát kedvezõ szélirányban történhet a hajózás, de az Amerikai Kontinens elérése sem volt számukra akadály és betelepítették hajóikkal Grönlandot, a mai Brit Szigetországot és komoly kereskedelmet bonyolítottak le Európával és Ázsiával kiépítve a normann kereskedelmi és politikai érdekeltséget az említett területeken.

Nagy fejlõdésként kell vizsgálnunk az arab hajózást. Együtt említem a Kínában létrejött változásokkal. A hasonlóság köztük a háromszög alakú vitorla megjelenése, mely alapjául szolgálhatott a latin vitorlázatnak.. Már FELHAJTÓ ERÕVEL tudnak a hajók haladni, tehát nem csak hátszél, háromnegyed szél, félszél, hanem éles menetben is haladhatnak. Néhány arab hajótípus: baghala, ghanja, dubgijah stb.. .Kínából a dzsunkák sok fajtáját kell szem elõtt tartanunk.

Számunkra sokat jelent a Csendes Óceáni szigetvilágának benépesülése és az általuk használt vízi jármûvek haladási, szerkezeti felépítése. Nagy utakat voltak képesek megtenni bármilyen irányú szélben, mert háromszög alakú vitorlájuk a FELHAJTÓ ERÕ-vel történõ haladást is lehetõvé tette. A hajó éles menetben is képes volt haladni, tehát CIRKÁLNI is képes volt, nem csak félszelezni és hátszelezni. Tehát vissza is tudott jutni a szél irányának változása nélkül oda, ahonnan elindult. A felhajtó erõ miatt a hajó vitorlájára oldalirányú döntõ erõ hat, ezért a hajó képes lenne felborulni Ezt akadályozza meg a VENDÉGHAJÓ, mely egy oldalt kihelyezett és rögzített, “támasztó hajó”. A katamarán ebbõl a fizikai törvényszerüségbõl alakult jóval késõbb ki.

Jóval késöbb Európa néhány országának nagyhatalmi törekvései megszülték az armadákat. Az armadák hajói széles, több szintes hajók voltak, harci feladatokat láttak el és a fõ szempont. Ágyúsorok elhelyezése lett. Ezeknél a hajóknál újra kereszt vitorlázatról beszélünk, ami megtorpanás a hajózás európai fejlõdésben, hiszen a manõverezõ képesség a fentebb említett hajókhoz képest korlátozódott.

Az európai áttörést a “teaklipper” megjelenéséhez kell kötnünk és megérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahonnan a mai típusok kialakulása folyamatosan követhetõ. A klipperre jellemzõ volt, hogy keskeny, hosszú vízvonalú hajó volt, ami gyors hajóvá tette. Vitorlázata latin vitorlázat volt, ezért “éles” szélben is tudott vitorlázni. Vitorlázatára ugyanakkor nagy oldalirányú DÖNTÕ erõ is hathatott, ami fel is boríthatta volna, amikor FELHAJTÓ ERÖVEL, tehát ÉLES SZÉLBEN haladt. Ezért a hajó gerincét teljes hosszában függõlegesen lefelé kellett növelni. Ez lehetõvé tette, hogy a lefelé növelt “nedvesített laterál felület” balanszként is mûködjön, hiszen ide lehetett pakolni a szállítandó árut és a hajó oldalcsúszását is akadályozta a “nedvesített laterál felület” révén, ha a hajó FÉLSZÉLTÕL NEGYEDSZÉLIG, tehát felhajtóerõvel, éles szélben vitorlázott. A gerinc teljes hosszában függõlegesen lefelé növelt jellege miatt a hajó fordulékonysága korlátozott volt. Ebbõl az állapotból alakult ki a fejlõdés során a “koncentrált nedvesített laterál felület”, ami azt jelenti, hogy a tõkesúly vízszintes kiterjedése csökken, ugyanakkor függõlegesen lefelé nõl.. Eredmény: a balansz hatásfoka jobb lesz, a fordulékonyság javul.

A tõkesúlyos hajók mai megjelenése ennek az útnak köszönhetõ Beszélünk még többtestû hajókról: katamarán, trimarán, valamint uszonyos hajókról. Ezt a témakört majd a 4. fejezetben fogjuk részletesen tárgyalni.

Bõvebb információ átadására szívesen látom a TRÉNING BT, vizsgára felkészítõ tanfolyamain áprilistól Balatonfüreden az Edzõtábor és Vitorlástelep kikötõjében.