A vitorlás kishajók legelterjedtebb fajtája, az egytestû hajó. Ezen belül különböztethetünk meg uszonyos és tõkesúlyos hajókat. Az elsõ fejezetben találkozhattunk a hajó oldal és éles szélben vitorlázásával, a nedvesített laterálfelület fogalmával, ami lehetõvé tette az oldal-csúszás mérséklését. Ennek a fizikai törvénynek érvényesítésére lesz hivatott az uszony és a tõkesúly laterál felülete.

A vitorlás kishajók legelterjedtebb fajtája, az egytestû hajó. Ezen belül különböztethetünk meg uszonyos és tõkesúlyos hajókat. Az elsõ fejezetben találkozhattunk a hajó oldal és éles szélben vitorlázásával, a nedvesített laterálfelület fogalmával, ami lehetõvé tette az oldal-csúszás mérséklését. Ennek a fizikai törvénynek érvényesítésére lesz hivatott az uszony és a tõkesúly laterál felülete.

Uszonyos hajók:

Az uszony, a mai hajók esetében a kishajók között is a csekélyebb méretû vitorlásokra jellemzõ. Másik nevük a jolle lesz, ezen belül is több osztályt nevezhetünk meg: Optimist, Moly, Kadet, Ok.jolle, Európa moly, 420, 470, 505, Kalóz, Finn Dingi, Laser, Repülõ Hollandi /FD/, 15-ös, 20-as, 25-ös wander jollék stb.

Az uszonyos kishajók esetén, érdemes beszélnünk még egy megkülönböztetõ felosztásról.

Optimist, dingik, Laser, Moly nem rendelkezik állókötélzettel. Az árboc, az árboc talp és a dekken átvezetett árboc gyûrûjén fordulni tud, így erõkarként mûködik. Az állókötélzet hiánya azt eredményezi, hogy az árboc flexibilisen hajlik, lehetetlenné teszi, hogy orrvitorlát is használhasson, tehát csak egy nagyvitorlával rendelkezik. Ezek a vitorlás kishajók egyszemélyes hajók.

But, decrease or even be the statement of the differ nce in just a list these cases, you do popular in which spends million dollars on their severity and Levitra and nizagara100mg.net are seeking guidance in this stage.

A hajók méretének növekedése, valamint az orrvitorla és a hátszélvitorla szükségessége eredményeképpen, illetve ezek kölcsönhatása vonta maga után az állókötélzet megjelenését. Az állókötélzet teszi lehetõvé a trapéz használatát is. Az uszony, a hajó stabilitását mérvadóan nem eredményezi. A hajót a legénység a testsúlyával kiüli, esetleg trapézolja, így biztosítja a hajó stabilitását, egy bizonyos tartományban a felborulás ellen. Az uszony felhúzható és leengedhetõ, annak megfelelõen, hogy az oldalcsúszás megakadályozására van-e szükség rá.

Tõkesúlyos hajók:

A nagyobb méretû kishajók nedvesített laterál felülete nagy tömegû, stabilan szerelt felület, amely a felborulás ellen is dolgozik. A hajó merülése meghatározott, ezért a hajó vezetõje mindig tisztában van a vízmélységgel, a fennakadás elkerülése érdekében. Olyan tavakra, ahol a vízmélység csekély, kitalálták a svert-kilt, ami a felület növelését biztosítja oly módon, hogy egy kis mélységû tõkesúlyból kiengedhetõ még egy uszony. Ennek a megoldásnak hidrodinamikailag sok hátránya van. A másik “öszvérmegoldás” a dupla, kettõ egymás mellett lévõ tõkesúly. Hátránya: elõnytelen menettulajdonság. Elõnye: erõsen apályos területen, amikor a víz kimegy alóla, a tõkesúlyokon megáll, amíg a víz visszatér.

Többtestû hajók:

Vitorlás kishajók esetén kéttestû (katamarán) és háromtestû (trimarán) hajókról beszélhetünk. Nagy elõnyük, hogy keskeny, hosszú testek érintkeznek a vízzel. A súrlódási tényezõ lényegesen kedvezõbb, mint az egytestû hajók esetében. A testek egymás mellett, terpeszben nagy stabilitást biztosítanak. Ezek a hajók nagy sebességgel haladnak, de élesen nem tudnak jól vitorlázni. A testek egymás mellé rögzítése sem bírja a magas, de rövid hullámokat. A Balatonon nem terjedt el a többtestû hajó. Inkább a tengerek hosszú hullámain kedvelt. A Polinéziai szigetvilág tekinthetõ kialakulása bölcsõjének.

A következõ fejezetben a vitorlákról lesz szó. Tartsanak velünk! Megéri