Az alábbiakban a pályázatot olvashatják és tölthetik is le.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE


az 52/2012 (12.11.) sz. határozata alapján pályázatot hirdet a


Magyar Vitorlás Szövetség


főtitkári tisztségének


betöltésére

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége 2012. december 11. napján megtartott ülésén a következő határozatot hozta:

„[…]


Az MVSz főtitkári tisztségére az MVSz pályázatot ír ki.


A főtitkári pályázati felhívás 2012. december 12. napján kerül kiadásra. A pályázat az MVSz hivatalos honlapján jelenik meg.  A pályázati felhívásban szereplő feltételek szerinti jelentkezéseket 2013. január 12. napjáig várja az MVSz titkársága az 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. címre.


Az új főtitkári megbízatás 2013. január 31. napjától, a korábbi főtitkári mandátum végéig, 2016. december 31. napjáig szól.


A pályázatban elvi éllel rögzítésre kerül, hogy az MVSz által a Festetics Programban vállalt fejlesztések végrehajtása érdekében a korábbiaknál hatékonyabban működő, nagyobb feladatok végrehajtására képes és szolgáltató jellegű munkaszervezetet kell kialakítania és vezetnie az új főtitkárnak. A részletes pályázati felhívást jelen határozat melléklete tartalmazza.


Az MVSz elnöksége az alábbi három fős bizottságot állítja fel a pályázatok előzetes értékelésére: a bizottság elnöke: dr. Gál András Levente, a bizottság tagjai: Takács Viktor, Siklósi Máté.


Az MVSz elnöksége 2013. január 22.-i elnökségi ülésén dönt a főtitkári tisztség betöltéséről.”

Ennek megfelelően a Magyar Vitorlás Szövetség (továbbiakban: MVSz) az alábbiak szerint pályázatot hirdet főtitkári munkakör betöltésére:

A Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára irányítja a Magyar Vitorlás Szövetség titkárságát, ellátja az MVSz napi, operatív működésének vezetését, feladat-végrehajtása során az MVSz által a Festetics Programban vállalt fejlesztések végrehajtása érdekében a korábbiaknál hatékonyabban működő, nagyobb feladatok végrehajtására képes és szolgáltató jellegű munkaszervezetet kell kialakítania és vezetnie.Feladatkörök az MVSz SzMSz- ben részletesen kifejtettek, de különösen:


•    A Szövetség operatív munkájának irányítása

•    A gazdasági célkitűzések alapján stratégiai irányelvek kidolgozása

•    A stratégiában megfogalmazott célok megvalósításának operatív irányítása

•    Költséghatékony működés elősegítése

•    Gazdálkodási, működési racionalizáció

•    Kapcsolattartás a hatóságokkal, tagokkal, társszervezetekkel, szállítókkal és egyéb külső

intézményekkel


Elvárások:
•    Büntetlen előélet

•    Felsőfokú végzettség

•    Tárgyalóképes angol nyelvtudás

•    Legalább 2 éves vezetői tapasztalat

•    Gyakorló vitorlás szakmai ismeretek

•    Tájékozottság a vitorlás közösségen belül

•    Felhasználói szintű számítógépes ismeretek

•    Stratégiai gondolkodás

•    Kezdeményezőkészség

•    Határozott, dinamikus személyiség

•    Kiváló kommunikációs készség

•    Jó szervezőképesség

•    Csapatmunka iránti elkötelezettség


Előnyt jelent:
–   Sporttevékenység magas szintű menedzsmentjében szerzett tapasztalat

–   Non-profit szervezetben szerzett tapasztalat

–   Egyéb nyelvek ismerete

A  feladatkör sok utazással jár, a munkarend nem egyenletes, ezért a Főtitkár munkáját kellőképpen rugalmas, mobilis szakember tudja magas színvonalon ellátni.

Juttatásokra vonatkozó igényeket a pályázatban kérjük megjelölni.

A főtitkári megbízatás 2013. január 31. napjától, a korábbi főtitkári mandátum végéig, 2016. december 31. napjáig szól.


Jelentkezés módja:
A pályázatot zárt borítékban, „MVSz főtitkári pályázat” felirattal ellátva személyesem kell leadni a Magyar Vitorlás Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. című irodájában. A pályázatnak tartalmaznia kell részletes, fényképes szakmai önéletrajzot és 3 – 5 oldalból álló „Főtitkári Programot”, ami a pályázó által a Festetics Programmal összhangban megvalósítandó szakmai koncepcióját és motivációs elképzeléseit tartalmazza.

A fentieken túlmenően pályázathoz csatolni kell:

– a végzettséget igazoló okiratok másolatát,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– egyéb képzettséget igazoló dokumentum másolatát

A pályázatok leadásuk során érkeztetésre kerülnek.

A pályázókat az MVSz elnöksége által kijelölt előzetes értékelő bizottság – döntése szerint – meghallgatja.
Benyújtás határideje:


2013. január 12., 14:00 óra


Elbírálás határideje:
2013. január 22.

A pályázat eredményéről a pályázók írásban értesítést kapnak.

Kelt: 2012. december 12.

Letölthető