Nos, a jogszabály változás szerint a rendőrség a következőket teheti az ittas hajóvezetővel szemben ezentúl.

„2/2015. (II.3.) BM rendelet. (MK. 10. szám)


2. A vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló

13/1996. (VI. 28.) BM

rendelet módosítása


6. § (1) A vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. §

(1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

(A rendőr a vízi jármű vagy úszó munkagép vezetéséhez szükséges

okmányt a helyszínen elveszi,

ha)

„b) a vízi jármű, úszó munkagép vezetője megalapozottan

gyanúsítható a járművezetés ittas állapotban

bűncselekmény, vagy a járművezetés bódult állapotban bűncselekmény elkövetésével,”(2) Az R2. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A rendőr a vízi jármű vagy az úszó munkagép vezetéséhez szükséges okmányt a helyszínen elveszi, ha a vízi

jármű, úszó munkagép vezetője megalapozottan gyanúsítható az ittas vezetés szabálysértés elkövetésével, kivéve,

ha helyszíni bírságot vagy szóbeli figyelmeztetést alkalmazott.”