Hogy is volt ez?

2015 november 20-án a Nelson Flottalízing nevű hajó négy fős legénységével rekordot döntött. Az ideje 3 óra 19 perc. Amivel jóval gyorsabban száguldott végig a tavon, mint bárki eddig egytestű hajóval.

Az abszolút rekord nem az övé, mert azt kicsit több mint

egy évvel az előtt

egy katamarán az RSM-DTM nevű GC-32-es típusú hajó elképesztő idővel 1:57 perccel teljesített. Tekintve, hogy a technológia fejlődés során kialakult többtestű és egytestű hajók által beállított rekordok nem összehasonlíthatóak, ezért ezeket külön kezelik.

De nézzük meg, hogy hazánk legrégebbi vitorlásversenye, hogyan is kezdődött:

„Az 1920-as évek legelején a Balatoni vitorlázók egy csoportja hiányolt egy hosszú távú versenyt a tavon. Ezen igény alapján határozta el a Balatoni Yacht Klub választmánya 1921. április 15-én, hogy kiírja a Kenese–Keszthely Rekordversenyt.” A kiírás a Magyar Yacht 1921. júniusi számában jelent meg.A kiírás„A Balatoni Yacht Club központja saját tagjai részére a folyó 1921. évre Kenese–Keszthely rekordversenyt ír ki, melynek feltételei a következők:A verseny nem lesz csoportos, hanem egyéni, tehát bármely clubtag egyedül indulhat, bár- milyen típusú tőkesúlyos, avagy uszonyos, de csakis fedett hajóval.Az indulás akár Keneséről, akár Keszthelyről történhet. A menet napját és idejét a versenyző tetszése szerint választhatja.Az indulásra jelentkező ebbeli szándékát a clubkapitánynál idejében bejelenti, és tőle versenyigazolványt kér. A versenyigazolvány tartalmazza: a hajó nevét, legnagyobb hosszát, szélességét és vitorlafelületét, az indítás és érkezés idejének igazolására szánt helyet, végül a jelentkező azon nyilatkozatát, amelyben becsületszavára kijelenti, hogy a menetidő tartama alatt hajóját sem motorikus erővel, sem egyébként nem vontatta.Az indulás és érkezés idejének igazolása úgy történik, hogy a versenyző a kenesei, illetve a keszthelyi állomásfőnökkel percnyi pontossággal, tintával feljegyezteti azon hivatalos MÁV-időpontot, amely időpontban a versenyző indulása előtt, illetve érkezése után közvetlenül az állomásfőnöknek versenyigazolványát átnyújtja. Tehát nem a vízen indulás és érkezés időpontja szögezendő le, hanem a versenyzőnek a szárazföldön és pedig a vasúti állomás épületében az állomásfőnök előtt történt jelentkezésének időpontja, amelynek hitelességét a két állomás főnöke szintén becsületszóval erősít meg.Az állomástól a hajóig, érkezésnél pedig a hajótól az állomásig tartó időveszteség minden egyes versenyzőnél oly módon nyer megtérülést, hogy e címen a két igazolt időpont közötti őszidőből 30 perc lesz megtérítve és az ily módon 30 perccel rövidített őszidő tekintendő menetidőnek. A clubkapitány gondoskodik arról, hogy a két állomásfőnök idejében megkéressék az igazolások teljesítésére, amely kérelemmel egyúttal ezen versenykiírásnak egy nyomtatott példánya lesz a két állomásfőnöknek megküldve, akiknek lekötelező szívességéért ezúton is előre köszönetet mondunk. Ezen rekordversenynél handicapolás nincsen, tehát csak az abszolút gyors, mégpedig a három leggyorsabb hajó kap jutalmat (hajóplakettet), ezek is csak azon esetben, ha menetidejük 24 óránál nem több.Egy versenyző a folyó évben legfeljebb kétszer indulhat.A folyó évben elért legjobb idő lesz az 1922. évi hasonló kiírás minimális ideje, a rekord, amelyet lehetőleg javítani kell.Budapest, 1921. árpilis 15. A Balatoni Yacht Club választmánya”Az első rekord


Az előzetes várakozásokkal ellentétben csak egy jelentkező volt az 1921-es évben a versenyre, a Pelso, egy osztályon kívüli jolle (fock és nagyvitorlája együtt 42 m2). E hajó állította fel a rekord alapidejét.

A Pelso sikeréről a Magyar Yacht 1921. októberi száma számolt be.

„A B.Y.C. Kenese–keszthelyi rekordversenyére csodálatosképpen csak egyetlen egy jelentkező volt. Az eredmény, dacára ennek, kitűnőnek mondható, amennyiben a ca 80 km-nyi utat dr. Jordan Károly és fia, Richárd, az aligavilágosi osztály tagjai Pelso nevű uszonyos hajójukkal 6 ó. 42 alatt tették meg. Az indulás f. é. szeptember hó 6-án reggel 5 ó. 20-kor történt Keneséről elég erős északi szélben, amely a megérkezés időpontjáig, azaz déli 12 ó. 32’-ig, sőt azon túl is állandóan tartott. A 7 ó. 12’-et tevő időkülönbözetből a versenykiírás értelmében levonandó a vasútállomástól, mint hitelesítő helytől a versenyző hajóig tartó út fejében 15’–15’, marad mint tényleges (vízen eltöltött) versenyidő 6 ó. 42’. Bátran mondhatjuk, hogy ezen idő méltó a Pelsóhoz és annak két kormányosához, sőt nagyon is jónak tartjuk, ugyan- annyira, hogy félő, miszerint jövőre nehezen fog akadni versenyző, aki azt megjavítani tudja. Mellesleg még megjegyezzük, hogy az idő hitelessége minden kétségen felül igazolva van, amit különben természetesnek találtunk.”

A Balatoni Yacht Club Választmánya1921. október 27-i ülésén a Pelso menetét szabályosnak találta, s az idejét hivatalos rekordnak elfogadta. Magyar Yacht 1921. november:
Pelso 6:42

„A Kenese–keszthelyi rekordverseny ügyében clubunk főtitkára az ez idei győzteseknek a választmány megbízásából az alábbi levelet intézte:

Nagyságos dr. Jordan Károly és Richárd uraknak

Clubunk Választmánya folyó évi október hó 27-én tartott ülésben foglalkozott a kiírt Kenese–Keszthely rekordpályázattal és amidőn megállapította, hogy az Önök által vezetett Pelso nevű hajó az előírt Kenese–keszthelyi utat folyó évi szeptember hó 6-án,

6 (hat) óra és 42 (negyvenkettő) perc

alatt szabályszerűen igazolva megtette, egyben elismerésének adott kifejezést ezen aránylag kiváló teljesítmény felett és elrendelte, hogy ezen 6 óra 42 perces Kenese–keszthelyi re- kord hivatalos lapban közé tétessék. Amidőn a fentiek felett én is örömömnek és elismerésemnek adok kifejezést, vagyok sporttársi üdvözlettel:

Budapest, 1921. október 29. Kleidin főtitkár”Klauzúra


A Balatoni Yacht Club a következő években minden év elején megjelentette a Magyar Yachtban a kiírást, amely az eredetihez képest az alábbi bekezdéssel egészült ki.

„A rekordverseny 1922. évi kiírása a következő: ugyanaz, mint az 1921. évi kiírás + az alábbi bekezdés:


Győztes az a vitorlás, amely a tavalyi Jordan-féle hat óra 42 perces rekordot a legjobb idővel megjavítja. A győztes hajó rekordjelzésű plakettet kap. Ezen kívül idő plakettet kap azon következő 3 legjobb idejű hajó, amely az utat 12 órán belül teszi meg. Ezen utóbbi három plakett még az esetben is kijár, ha a versenyző hajók egyike sem tudná a fennálló hat óra 42 perces rekordot megjavítani.


Budapest, 1922. június 27. A B.Y.C. Választmánya”A jelen

Jópáran próbálták megdönteni a rekordot. Bár a háború után nagyobb szünet következett, a kilencvenes évek közepétől sorban dőlt meg a rekord. Az első jelentősebb változás, a többtestű hajók térnyerése okozta. Ekkor már nem lehetett a rekordot egyként kezelni ezért a parti beszédben megjelent a többtestű és az egytestű rekord kifejezés. Bár a kiírás ezt nem követte, mindenki teljesen természetesnek vette ezt a megosztást.

Akiknek eddig sikerült (reményeim szerint a lista teljes):


Egytestűek


1921 Pelso osztályon kívüli jolle Dr. Jordán Károly 6:42

1929 Sirokkó 22-es cirkáló Dr. Tuss Miklós 5:53

1936 Novara 25-ös túrajolle Dr. Uhl Gyula 5:46

1994 Pandora Dehler 34 Zsigmond Péter 5:37

1995 Tückös 8mOD Majthényi Szabolcs 4:53

1995 Orpheus 70-es cirkáló Paulovics Dénes 4:25

1995 Orpheus 70-es cirkáló Paulovics Dénes 4:22

1996 Orpheus 70-es cirkáló Herkó Dezső 4:14

1998 Yuppie Asso Detre Szabolcs 3:50

2007 Fantomasso Asso Majthényi Szabolcs 3:41

2015 Nelson Flottalízing Flaar26RR Varga Lajos 3:19Többtestűek


2011 Huncat 40 lábas katamarán Büki Gábor 2:42

2013 F20 20 lábas katamarán Forgács Zoltán 2:32

2013 Fifty-fifty 50 lábas katamarán 2:22

2014 RSM-DTM 32 lábas katamarán 1:57

Tehát a jelenleg érvényben lévő rekordok a következőek:


Többtestű rekord:

„RSM-DTM” GC32-es katamarán 2014. október 24.

1 óra 57 perc

Vándor Róbert, Kövér Laszló, Fekete András, Kaiser László, Kalocsai Zsolt
RSM-DTM 1:57Egytestű rekord:

“Nelson Flottalízing” Flaar26RR 2015. november 20

3 óra 19 perc

Varga Lajos, Rauschenberger Miklós, Pécsváradi Ákos, Scharf Máté
Nelson Flottalízing 3:19

Sokféle hajóval próbáltak rekordot futni. Számomra a leglátványosabb az elmúlt 20 év fejlődése:

1995. június 23-án a Tückös ideje 4:53 volt. A 8mOD még 2006-os TBS Nagydíjon is a leggyorsabb 8 méteres hajónak számított. De hol van az már?! Kicsit több mint 20 évvel a Tückös rekordja után a Nelson 1 óra 34 perccel volt gyorsabb, pedig ez is csak 8 méteres.

És ami még változott, hogy régen az északi-északnyugati frontokban futották az egytestű rekordokat, most már a délnyugati nyugati erős szelekben próbálkoznak.

Lassan talán eljött az idő, hogy a kiírás aktualizálva legyen. Hogy ez a BYC vagy az MVSZ feladata azt nem tudom, de a késöbbi viták elkerülése végett nem ártana.


Fotó: Cserta GáborForrás: Hajó Magazin