Versenykiírás és versenyutasítás

T-Mobile NAGYDÍJ

36. KÉKSZALAG

NEMZETKÖZI TÁVOLSÁGI VERSENY

2004

NEMZETKÖZI TÁVOLSÁGI VERSENY

MINÕSÍTÕ VERSENY

A BALATON KUPA  6. FUTAMA


V E R S E N Y K I Í R Á S  É S  V E R S E N Y U T A S Í T Á S

A verseny helye és ideje: Balatonfüred,  2004  július 2-4

A verseny rendezője: Magyar Vitorlás Szövetség

MVSZ  Nagyhajós Bizottság

Versenyvezető: Koltai Gusztáv

Versenybíróság elnöke: Nagy Levente

Versenyorvos: dr. Szalóczy Péter


1     VERSENYSZABÁLYOK

A versenyen a “Vitorlázás 2001-2004 Versenyszabályai” (továbbiakban

“Versenyszabályok”),az MVSZ 2004. évre érvényes Verseny Rendelkezései, az

Osztályelőírások, valamint a jelen Versenykiírás és Versenyutasítás az érvényes.

2 A VERSENY RÉSZTVEVÕI, RÉSZTVEVÕI JOGOSULTSÁG

A versenyen  résztvevő személyeknek és hajóknak meg kell felelniük az  MVSZ 2004.

évi Verseny Rendelkezései  1. pontjában (Részvételi jogosultság), 3. pontjában (Hatósági

jelzések, osztályjelzések, rajtszám), valamint 4. pontjában (Biztonsági rendelkezések)

előírt feltételeknek.

RAJTENGEDÉLYES SPORTOLÓ

A Magyar Vitorlás Szövetség Elnöksége 2004. március 23- án hozott határozatában az

alábbiakban határozta meg a 2004 évi T-Mobile Nagydíj 36. Kékszalag

Nemzetközi Távolsági Verseny  rajtengedélyes sportoló részvételi lehetőségét:

A hajó tulajdonosa, vagy felelős személye meghívhat a versenyre a sportágban leigazo-

lással nem rendelkező vendéget vagy vendégeket is,  az előírt minimális versenyzői

létszámon felül, de a hajólevélben szereplő maximális befogadó létszámot meg  nem

haladva legfeljebb két személyt.

A rajtengedélyes sportoló indulásához szükséges:

• A versenyhajó felelős személyének befogadó nyilatkozata,

• A rajtengedélyes  betöltött 18 éve,

• A rajtengedélyes nevére kiállított, a versenyzést engedélyező sportorvosi igazolás,

• A rajtengedélyes írásos nyilatkozata a versenyre vonatkozó valamennyi szabályozás betartásáról,

• a 15.000.- Ft belépődíj megfizetése

A verseny értékelésekor a versenyhajón résztvevő rajtengedélyes nem szerepel az

eredménylistán, díjazásban nem részesül, de a nevezéskor a versenytrikót, valamint

meghívást a verseny fogadására megkapja.

3 NEVEZHETÕ OSZTÁLYOK

Hajóosztályok                                                               Jelzésük            Minimális létsz.

Klasszikus flotta osztályok:

Összevont cirkáló   saját jelzésük  5 fő

(8 R, 6 R, 75-ös, 55-ös osztályok)  (8, 6, 75, 55,)

70-es cirkáló osztály   70   7 fő

50-es cirkáló osztály      50   5 fő

40-es cirkáló osztály   40   4 fő

30-as cirkáló osztály   30    3 fő

22-es cirkáló és Európa 30 osztály  22,  E,  3 fő

Dragon osztály   D   3 fő

Összevont Yolle (30, 25)   (30, C)  3 fő

One Design flotta osztályok:

Asso 99   99   6 fő

8 M One Design   8 (8mOD logo) 3 fő

Elliott 770   E770   3 fő

Sudár Regatta   S (Sudár logo) 3 fő

Scholtz 22-es   S22   3 fő

J 24-es osztály   J24   3 fő

Sporthajó flotta osztályai:

33-as osztály   33   3 fő

Regina osztály   RAX   3 fő

Sudár Sport   S + csík a felső  3 fő

latnizsáknál

Dolfin   DOL   3 fő


Yardstick flotta csoportok:

Yardstick I. csoport     YS-szám:   98 és alatta piros szalag  4 fő

a hátsó (oldal) merevítőn

Yardstick II. csoport    YS-szám:   99 – 108 sárga szalag   3 fő

a hátsó (oldal)merevítőn

Yardstick III. csoport   YS-szám: 109 és felette zöld szalag  2 fő

a hátsó (oldal) merevítőn

Amennyiben a hajólevél magasabb számban határozza meg a minimum létszámot,

úgy azt kell figyelembe venni.

A YS csoportokban indulók -a vitorlán viselt jelzésüktől függetlenül- a fent megjelölt  szalagokat kell viseljék versenyeken. ( mérete  5- 7 cm x  1 m )

A felsorolásban nem szereplő egytestű hajóosztályok ( Libera típusok, és minden más,

25 m2 és 25 m2 feletti orr és nagyvitorla összfelületű hajók) a részükre előírt Yardstick csoportban kerülnek értékelésre.

4 A NEVEZÉS HELYE ÉS IDEJE

Nevezni lehet előzetesen

Budapesten, a Magyar Vitorlás Szövetség irodájában

(1143 Budapest, Dózsa György út  1-3.) június 29-én, kedden  14.00-18.00 óra között

továbbá     június 30-án, szerdán  14.00-18.00 óra között,

valamint a helyszínen, Balatonfüreden  július 1- én, csütörtökön 18.00-23.00 óra között

a T-Mobile rendezvénysátorban működő versenyirodában.

A Versenyrendezőség elfogad még július 2-án pénteken 07.00-08.00 óra között is nevezést (T-Mobile rendezvénysátorában működő versenyirodában), amely azonban 100 %-os nevezési díj felár köteles!

2004. július 2-án, pénteken  08.00 óra után a Versenyrendezőség nem fogad el további nevezést!

5 NEVEZÉSI DÍJ

3.500,-Ft/fő

Július 2- án pénteken 07.00-08.00 közötti helyszíni nevezés esetén:

7.000,-Ft/fő

1985. január 1-jén és azután született versenyzők a nevezési díj felét fizetik.

1989- ben és azután született versenyzők (mocók) nevezési díjat nem fizetnek.

6 VERSENYPÁLYA

Rajtvonal

A balatonfüredi móló előtti vízterületen, a parttól kb. 500 méterre horgonyzó, narancs

színű lobogót viselő rajthajó árboca és az attól DK-re, merőlegesen a balatonkenesei

irányra, a nyílt vízen horgonyzó  „B-31-es”  hajó narancsszínű lobogóval ellátott

árboca közötti egyenes.

A rajteljárás lobogó- és hangjelzéseit a rajtvonal mindkét végén lévő verseny-

rendezőségi hajón egyidőben adják.

A B-31-es hajó mellett elhelyezett 4 sz. bója a rajtvonal hosszának végét jelzi, amelyet

jobb kézről kell elhagyni.

A rajtvonal hossza a nevezett hajók számától függően 2000–2200 m. A rajtvonalon

csíkos iránybójákat is elhelyezünk, amelyeket akadálynak kell tekinteni, s nincsen előírt

oldaluk.

A pályát határoló kerülő pályajeleket  jobb kézről kell elhagyni:

1. sz. pályajel Balatonkenese kikötő előtti vízterületen       (60o)

felfújható sárga műanyag bója

GPS   N   47° 01,380’      E   018° 06,321’

2. sz. pályajel Siófok kikötő előtti vízterületen        (204o)

felfújható sárga műanyag bója

GPS   N   46° 55,204’      E   018° 02,391’

Tihany szoros         (255o)

3. sz. pályajel A Keszthelyi öbölben, a mólótól mintegy 400 méterre

pályajelként horgonyon álló és zöld lobogót viselő hajó,

amely napnyugtától napkeltéig hármas, sárga villogó fény-jelzést ad.

GPS   N   46° 45,333’      E   017° 15,477’

Tihany szoros                               (60o)

Célvonal

A célvonal a balatonfüredi Edzőtábor (a szövetségi kikötő ) előtti vízterületen, a parttól

mintegy  500 méterre horgonyzó kék lobogót viselő célhajó narancs színű lobogós

árboca és attól K-re elhelyezett 4.sz. célbója közötti egyenes.

Kiegészítő rendelkezések

A rajt és célvonal iránya és hossza lényegesen eltérő.

A rajt előtt jelentkezni nem kell.

A  megadott irányszámok az előző pályajeltől értendők, azok pontatlansága óvás tárgyát

nem képezheti.

A  Tihany szorosban a hajózási útvonal kezdeténél és végénél mind az északi, mind a déli

oldalon, jól látható, 2- 2 db, pályajelnek számító,  sárga  felfújható műanyag bóját helyez

el a Versenyrendezőség,  amelyeket a hajózási útvonal felől kell elhagyni.

E bóják mellé a Versenyvezetőség – narancs színű lobogóval ellátott -ellenőrző

motorosakat rendel, amelyekről a hajók útvonalát figyelemmel kísérik és szabálytalanság

esetén óvást nyújtanak be az érintett hajók ellen.

A kitűzött hajózási útvonal csak személyhajók és más munkahajók részére

kötelező, vitorlások részére – tekintettel a homokpadokra és zátonyokra – csak ajánlott.

A Tihany szorosban, miután a hajózó út beleesik a kikötőt övező és az új Hajózási Szabályzatban meghatározott 200 m-es körzetbe, a menetrendi kompjáratnak, amely nappal zöld lobogót, napnyugta után a fehér jelzőfény felett jól látható zöld fényt visel, egyértelmű útjoga van.

A versenyzők jó előre számítsanak a kitérés módjára és lehetőségére.

Esetleges szélcsend esetén kérjük valamennyi hajózó türelmes és megértő magatartását.

7       RAJTELJÁRÁS

2004. július 2-án, pénteken, valamennyi osztály részére

09.20  órakor figyelmeztető jelzés  code “V” lobogó 1 lövéssel

09.25 órakor előkészítő jelzés  code “P” lobogó 1 lövéssel

09.30 órakor rajt jelzés  valamennyi lobogó bevonása  1 lövéssel

Jelen rajteljárás módosítja a „Versenyszabályok” 26. pontját.

A rajteljárás a MATÁV 180 hívószámú, pontos idő szolgáltatása szerint megadott idő

alapján lesz lefolytatva.

A Versenyrendezőség a rajtnál nem alkalmazza az 1 perces szabályt, ezért korai rajt esetén a vétkes hajó, valamennyi  szabályosan rajtoló hajót kikerülve, visszatérhet a rajtvonalon is. Egy hajó akkor rajtol újra szabályosan, ha előzőleg teljes terjedelmével visszatért a rajtvonal rajt előtti oldalára.

A rajteljárás ideje alatt (az esetlegesen megismételt rajteljárás ideje alatt is)

sem hátszélvitorla, sem blister nem használható!

Azok felvonása csak a rajt után 3 perccel engedélyezett, ennek időpontját külön hangjelzéssel  jelzi a Versenyrendezőség.

8 MEGISMÉTELT RAJTELJÁRÁS

Tömeges, nem azonosítható korai rajtolás esetén, általános visszahívás után a rajteljárás

a következő:

szigorított 09.50 órakor figyelmezető jelzés code  “V” és fekete lobogó 1 lövéssel

09.55 órakor előkészítő jelzés code “P” lobogó  1 lövéssel

09.59 órakor szigorító jelzés fekete lobogó bevonása sziréna

10.00 órakor rajt jelzés valamennyi lobogó bevonása 1 lövéssel

Jelen rajteljárás módosítja a „Versenyszabályok” 26. pontját.

A szigorító jelzés ( 09.59 óra) utáni 1 perc alatt, a rajtvonal teljes hossza előtt lévő, vagy oda a rajt előtt kivitorlázó hajókat a Versenyrendezőség  a Versenyszabályok  30.3  pontja alapján óvástárgyalás nélkül kizárja a futamból.  E tényről a rendező-ség hivatalos motorosa, a balatonkenesei  pályajelnél táblára kiírja az érintett hajó(k) rajtszámát.

9 RAJTHALASZTÁS

A Versenyrendezőség a hajók épségét veszélyeztető viharos időjárás esetén jogosult a rajt halasztására.

10 RAJTIDÕ KORLÁTOZÁS

A rajtjelzést követő 60 perc eltelte után rajtoló vitorlás “el nem rajtolt hajóként” – DNS – kerül értékelésre.

11    IDÕKORLÁTOZÁS

Az  utolsó érvényesen célba futó hajó befutási ideje  2004. július 4-én vasárnap  08.00 óra..  Az  eddig az időpontig be nem érkezett hajókat  a Versenyrendezőség  “nem ért célba”  DNF jelzéssel értékeli.

12  PÁLYARÖVIDÍTÉS

Pályarövidítés nincs.

13 NYILATKOZATTÉTEL

A célvonalon való áthaladás a verseny szabályszerű teljesítését jelenti.

14     ÓVÁS

Az óvást legkésőbb az óvó hajó célba futása után 1 órán belül írásban kell beadni a  balatonfüredi telepen működő versenyirodán. Az óvási szándékról azonnal értesíteni kell az óvott felet, viselni kell az óvást jelző lobogót .

Óvástárgyalást  2004. július 4-én, vasárnap 08.00 órától kiírhatnak.

Óvási díj: 2.500,-Ft

15    A VERSENY FÉLBESZAKÍTÁSA

A Versenyrendezőség vihar esetén sem szakítja félbe a versenyt. Minden hajó kormányosa egyénileg viseli a verseny feladásának vagy folytatásának felelősségét. Az a vitorlás, amely bármely okból feladja a versenyt és az útvonal valamely szakaszán kiáll, vagy segítséget kér, értesítse a versenyirodát illetve a rendezőséget az alábbi számok valamelyikén:

Telefonszámok:    versenyiroda   06 87 343 462

Versenyvezető  06 30 2415 138  Koltai Gusztáv

Rajt- célhajó  06 20 9421 976  Pallai Péter

Mentésért felelős     06 30 6805 531  Kőváry István

Vizimentők  06 30 3838 383

16    ÉRTÉKELÉS, DÍJAZÁS

Az értékelés az alábbiak szerint történik:

–        Abszolút értékelésre kerül  a befutás sorrendjében valamennyi nevezett és

célba ért hajó.

–        Értékelésre kerül valamennyi kiírt hajóosztály befutási sorrendjük, illetve a

Yardstick csoportok a részükre kiadott  előnyszámok alapján.

– Értékelésre kerül valamennyi nevezett és célba ért hajó a saját yardstic számá-

val korrigált idő alapján

A díjazás az alábbiak szerint történik:

– Az abszolút győztes hajó elnyeri a “Balaton 2004 évi Kékszalagját”, a

„2004. évi T-Mobile Nagydíj  36. Kékszalag Nemzetközi Távolsági Verseny”  díszkupáját, valamint hajóplakett díjazásban részesül. Az abszolút győztes hajó versenyzői éremdíjazásban részesülnek.

– Az abszolút befutási sorrend 2-6. helyezett hajói serleg és hajóplakett díjazásban

részesülnek, az abszolút befutási sorrend 2-6. helyezett hajóinak versenyzői

éremdíjazásban részesülnek.

– Az abszolút befutási sorrend 7-10. helyezett hajói hajóplakett díjazásban, az

abszolút befutási sorrend 7-10. helyezett hajóinak versenyzői éremdíjazásban

részesülnek.

– Valamennyi értékelhető hajóosztály  győztes hajói elnyerik a

– „2004. évi T-Mobile Nagydíj 36. Kékszalag  Nemzetközi Távolsági Verseny” kupáját, az 1- 3 helyezett hajók versenyzői éremdíjazásban részesülnek, az MVSZ 2004. évi Versenyrendelkezései 8.3 pontjában foglaltak szerint.

– A “Klasszikus flotta legeredményesebb hajója” különdíjazásban részesül a

az Összevont, az 50-es, 40,-es, 30-as, 22-es Cirkálók, az Európa 30-as, a Dragon

és Összevont Yolle osztályok célbaért hajóegységei közül az, amely az abszolút

értékelésben a legeredményesebb.


– A „2004. évi T-Mobile Nagydíj 36. Kékszalag Nemzetközi Távolsági Verseny legjobban navigáló hajója”  különdíjazásban részesül valamennyi célba érkező hajó közül az, amelyik a  Yardstick előnyszám rendszerben a legjobb korrigált időt futja.

– Az 1996-ban alapított örökös vándordíjat az az 1945 előtt épült fahajó nyeri

el, amelyik elsőként kerüli a 3. sz. pályajelet. Az igényes kisplasztikát

eredetileg1941-ben a MAC vitorlásverseny tiszteletdíjaként adta ki Balaton-

újhely község vezetősége és azt 1996-ban dr. Kiss Pál ügyvéd ajánlotta fel

újólag a vitorlás sport részére.

17     DÍJKIOSZTÓ ÜNNEPSÉG

Az ünnepélyes díjkiosztó ideje 2004. július 4-én. vasárnap 11.00 óra , helye a balaton-

füredi kikötő bejáratánál lévő Móló-színpad.

18 EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Libera és Asso tipusú hajók nevezése csak abban az esetben fogadható el, ha

megnevezik azt a megfelelő nagyságú kísérő motorost, amely megfelelő sebességgel

bír és megfelelő létszám befogadásával rendelkezik és amely vezetője aláírással

vállalja a verseny teljes időtartama alatt a vitorlás kíséretét és mentését.

A kísérő motorosnak rendelkeznie kell az általános segélyhívásra és a Verseny-

rendezőséggel való kapcsolattartásra alkalmas rádió adó-vevővel vagy mobil tele- fonnal.

A kísérő motoros az általa biztosított vitorlást csak havaria esetén közelítheti meg 20

méteren belül és más vitorlást semmilyen körülmények között nem akadályozhat,

kivéve a mentés esetét.

– A versenyben lévő hajók kötelesek viselni a “V” versenylobogót, továbbá a

nevezéskor kapott kék jelzőszalagot (amelyet fejmagasságban a hátramerevítőre, illetve ahol ilyen nincs, a baum végére kell felerősíteni oly módon, hogy az biztonságosan fennmaradjon és jól látható legyen), valamint a főtámogató, T-Mobile Magyarország Rt logóját és a visszahívó számot tartalmazó öntapadó fóliát, amelyet a hajótest mindkét oldalán, az orrtól mért 2 méteren belül kell felragasztani

– Versenyben lévő hajó  nemzeti lobogót nem viselhet.

– Motor használata tilos.

– Napnyugtától napkeltéig a kivilágítás szempontjából valamennyi, a versenyen

résztvevő hajóra a Hajózási Szabályzat vonatkozó rendelkezései lépnek hatályba,

az előírt fények használata folyamatosan kötelező, ennek hiánya kizárási ok

(“Versenyszabályok” 63.1 szabály módosítása).

Hivatalos időpontok a verseny alatt:

A Balatonnál  Napnyugta    2004. 07. 2-án pénteken:   20.44

Napkelte                 07. 3-án szombaton: 04.52

Napnyugta              07. 3-án szombaton: 20.44

Napkelte                 07. 4-én vasárnap:  04.53

– Hirdetések az MVSZ 2004. évi Reklámszabályzatában előírtak szerint viselhetők.

– Az MVSZ elnöksége 1997. március 26-i határozata szerint tavaink vízminőségének és tisztaságának megóvása érdekében,  az ISAF (Nemzetközi Vitorlás Szövetség) 1997. novemberében tett felhívásának szellemében és értelmében, a Versenyszabályok” 69 pontja szerint megítélendő „Nagyfokú helytelen magatartás”-ként kell értékelni a vizet szándékosan szennyező magatartást.


Ezért:

nehezen vagy nem bomló anyagot a vízbe dobni vagy beengedni szigorúan tilos.

Ilyenek: üveg, fém, műanyag, papírgöngyöleg stb., különös tekintettel  az olajra

és származékaira. Amennyiben a Versenyrendezőség a verseny ideje alatt, illetve a

ki- és bevitorlázás alatt ilyet észlel, óvja a hajót és az óvási bizottság a tiltás ellen

vétő hajó(k)at a 69.1(b)(2) pont alapján a futamból kizárja.

Fontos tájékoztató:

A Balatonfüredi Edzőtáborban a versenyen résztvevő hajók térítésmentesen vehetnek

igénybe kikötőhelyet.

Gépkocsi parkolást biztosítani az edzőtábor nem tud.

19 RÁDIÓKAPCSOLAT

Egy hajó sem adhat le rádióadást és nem vehet olyan rádióadást, amely nem érhető el minden hajó számára. Az e pont ellen vétők megsértik a Versenyszabályok 41. pontját.

A 49/2002(XII.28) számú GKM rendelet értelmében valamennyi hajón kötelezően előírt

legalább 1 db mobil telefon, amelynek számát a nevezési lapon fel kell tüntetni, de amelyet csak segélyhívásra, vagy a verseny feladás bejelentésére lehet használni.

20    SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA

A Versenyrendezőség nem vállal felelősséget sem a versenyzők, sem a hajók versenyre való alkalmassága tekintetében, sem pedig a versenyen való részvétel során esetlegesen bekövetkező balesetekért vagy anyagi károkért.

21 ÉRVÉNYESSÉG

Jelen Versenykiírás és Versenyutasítás magyar és az angolnyelvű változatának esetleges

eltérése esetén a magyar változat a mérvadó.


Jó  szelet!

Versenyrendezőség