A hétvégén Köd Kupa!! Íme a kiírás.
Öreghegyi Köd Kupa


SZEZONZÁRÓ VITORLÁS  TÚRA TROPHY

A TROPHY helye és ideje:


Balatonalmádi,  2011. október 29.

Információk:iroda@marathon.hu

,

www.marathon.hu

Túra iroda:


Meisel Zsófia 70/770-8023


1.         TROPHY SZABÁLYOK

A Trophyn a “Vitorlázás 2009-2012. Versenyszabályai” (továbbiakban “Versenyszabályok”), az MVSZ 2011. évre érvényes Versenyrendelkezései, az osztályelőírások

( az ezektől való esetleges eltéréseket az alábbiakban közöljük)

, valamint a jelen versenykiírás és versenyutasítás az érvényes.


2.         A TROPHY RÉSZTVEVŐI, RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG

A Trophyn résztvevő személyeknek és hajóknak meg kell felelniük az  MVSZ 2011. évi Verseny- rendelkezései  1. pontjában (Részvételi jogosultság), 3. pontjában (Hatósági jelzések, osztályjelzések, rajtszám), valamint 4. pontjában (Biztonsági rendelkezések) előírt feltételeknek.


3.         NEVEZHETŐ HAJÓOSZTÁLYOK

Nevezhetők a Nagyhajós Bizottság által javasolt és a Magyar Vitorlás Szövetség által elismert hajóosztályok nyilvántartott, valamint az érvényes Yardstick listán szereplő és felmért hajók, a következő megkötésekkel:

A versenytávokon egy, vagy többtestű,

„nagyhajók

” indulhatnak.


Hajóosztály


Yardstick I./A. csoport                                                            92-es előnyszámig,


Yardstick I. /B. csoport                                                           93-99-es előnyszámig,


Yardstick II. /A. csoport                                                         100-104 előnyszámig,


Yardstick II. /B. csoport                                                         105-109 előnyszámig,


Yardstick III./A. csoport                                                         110-114 előnyszámig,


Yardstick III. /B. csoport                                                        115 előnyszám felett,


Összevont katamarán,


(Összevont Amatőr futam versenyen kívül).


4.         A NEVEZÉS HELYE ÉS IDEJENevezés: 2011. október 28-án

17.00-21.00 óra között,

vagy október 29-én

a


Balatonalmádi Kristóf Motel és Camping  (8220 Balatonalmádi, Véghely D. u.8.)


területén működő versenyirodában 7.00-8.30 óra között. A nevezési díj előzetes befizetésére e-mail-es kérésre banki átutalással is biztosítunk lehetőséget. A nevezéshez szükséges a tagsági könyv orvosi igazolással, a hajó felelősségbiztosítása és a hajó-vezetői engedély.


5.         NEVEZÉSI DÍJ:  5.000,-Ft/fő

Az 1992. január 1-jén és azután született versenyző a mindenkori nevezési díj felét fizeti.

Az 1996. január 1-jén és azután született versenyző (mocó) nevezési díjat nem fizet.


6.       IRODA

A Verseny iroda a nevezés megkezdésétől  a Balatonalmádi Kristóf Motel (8220 Balatonalmádi, Véghely D. u.8.) területén működik. Telefonos ügyelet ezen a helyen a verseny teljes időtartama alatt működik. Telefonszámok: 70/383-6670, 70/383-6770,  ill.

iroda@marathon.hu

,

sport@marathon.hu.


7.       TÚRÁZÓK TÁJÉKOZTATÁSA

A Túravezetőség a versenyzőket a Balatonalmádi Kristóf Motel (8220 Balatonalmádi, Véghely D. u.8.) területén, míg a verseny napján a balatonalmádi hajóállomásnál levő versenyiroda sátornál elhelyezett Hivatalos Hirdetőtáblán elhelyezett Közlemények útján tájékoztatja az esetleges változtatásokról. A versennyel kapcsolatos változtatás csak kivételesen indokolt esetben hozható október 28-án este 20.00 óra után. Minden versenyző egyéni felelőssége a változásokról időben tudomást szerezni!


8.         PÁLYA


Rajt:

Balatonalmádi, Hajóállomás előtt kb.300m-re kihelyezett

lévő

narancssárga bója és a kikötő móló előtt lehorgonyzott Rajthajó, narancssárga lobogót viselő árboca közötti egyenes, mely az első pályaszakaszra merőleges.


Pályajelek:

1.  Balatonalmádi felől a Kenese Marina Port előtt, illetve irányában kihelyezett citromsárga bója (K – DK irányban). A parttól kb. 300 m-re.

2.  Balatonalmádi Hajóállomás előtt A parttól kb. 100 m-re kihelyezett narancssárga bója.

A bója és a part között kell áthaladni

.

3.  Alsóörs irányában elhelyezett fehér bója (D – DNY).

A parttól kb. 300 m-re


A kenesei és alsóörsi bóját az óramutató járásával megegyező irányban kell kerülni!


Cél:

Alsóörs irányából, Balatonalmádi előtt, a rajtkor a parttól kb. 200 m-re áthelyezett,  narancssárga bója és a Hajóállomás móló előtti kék lobogót viselő Célhajó közt.(A rajt és a célvonal azonos helyen van, de célvonal az utolsó pályaszakaszra merőlegesen kerül telepítésre.)


10.       A PÁLYAJELEK  ELHAGYÁSA

A pályajeleket a versenyirodán kifüggesztett, illetve a mellékelt pályarajznak megfelelően kell elhagyni.


11.       RAJTIDŐ, RAJTELJÁRÁS

Valamennyi hajóosztály részére

2011. október 29-én szombaton 11.00 óraAz alábbi rajteljárás módosítja a „Versenyszabályok” 26. pontját.

10 óra 55 perc előkészítő                      Code „V”
lobogó felvonása                         1 lövés

10 óra 56 perc                                       Code „P” lobogó felvonása                             1 lövés

10 óra 59 perc egy perces                     Code „P”  lobogó bevonása    +duda, vagy sziréna hang

11 óra 00 perc  RAJT                            Code „V”  lobogó  bevonása                           1 lövés

(Az amatőrök 10 perccel később, versenyen kívül rajtolnak!)

A korai rajt esetén a vétkes hajó, valamennyi szabályosan rajtoló hajót kikerülve, visszatérhet a rajtvonalon is. Egy hajó akkor rajtol újra szabályosan, ha előzőleg teljes terjedelmével visszatért a rajtvonal rajt előtti oldalára.

Tömeges korai rajtok esetén, illetve ha sok azonosíthatatlan hajó van a rajtvonal pálya felőli oldalán a Versenyvezetőség jogosult Általános Visszahívást jelezni (Első Helyettesítő lobogó + 2 lövés). Ebben az esetben a rajteljárás a következőképpen módosul:


Általános visszahívás esetén a megismételtszigorítottrajteljárás:

figyelmeztető jelzése                             11óra 24 perc  Első Helyettesítő lobogó levonása       1 duda, vagy sziréna hang

előkészítő jelzése                                   11 óra 25  perc   Coda „V” lobogó felvonása              1 lövés

a szigorítás időszak kezdete                   11 óra 26
perc   fekete lobogó felvonása                    1 lövés

1 perc a rajtig                                         11 óra 29 perc    fekete lobogó levonása                     1 duda, vagy sziréna

a megismételt  RAJT ideje:                    11 óra 30 perc   Code „V” lobogó bevonása               1 lövés

Ebben a szigorított, fekete lobogós esetben a rajteljárás az ISAF Versenyszabályok 30.3 szabálya szerint történik.  Minden olyan hajó, amelyik a rajtjelzést megelőző egy perces időszakban a rajtvonal és számára elsőnek kerülendő bója által meghatározott háromszögében van, óvás nélkül kizárásra kerül. A kizárt hajók rajtszámát a Kenesei  citromsárga színű felfújható műanyag bója mellett horgonyzó motoros hajón, fekete táblán kiírják és figyelemfelhívó hangjelet adnak.


A fekete táblára felírt hajók a versenypályát azonnal kötelesek elhagyni, a versenyben szabályosan résztvevőket nem zavarhatják.

A rajteljárásnál a

versenyvezetőség órája

a mérvadó, mely a nevezésnél az asztalra ki lesz helyezve.

A rajt előtt jelentkezni nem kell, csak azoknak akik hiányosan, vagy nem mutatták be okmányaikat.


A rajteljárás alatt hátszélvitorla, blister nem használható, azok felvonása csak a rajt után 3 perccel engedélyezett. Ennek időpontját lövéssel jelzi a versenyrendezőség.


12.       RAJTHALASZTÁS

A versenyrendezőség csak a hajók épségét veszélyeztető viharos időjárás, vagy más rendkívüli esemény miatt jogosult  a rajtot halasztani.


13.       IDŐKORLÁTOZÁS

– A rajtjelzést követő 30 perc eltelte után rajtoló vitorlás el nem rajtolt hajóként kerül értékelésre.

– Az utolsó érvényesen célba érő hajó befutási ideje legkésőbb 2011. október 29-én, 15.30 óra.

Az eddig az időpontig be nem érkezett hajókat a versenyrendezőség “nem ért célba” (DNF)

jelzéssel értékeli.


14.       PÁLYARÖVIDÍTÉS

Pályarövidítés a szélviszonyok alkalmatlansága, vagy egyéb váratlan körülmény okán

,

bármely pályajelnél  lehetséges.


15.       NYILATKOZATTÉTEL

A célvonalon való áthaladás a verseny szabályszerű teljesítését jelenti.


16.       BÜNTETÉS VÁLLALÁS

Az ISAF Versenyszabályok 31.2 szabály (360°-os fordulat) és a 44.2 szabály (720°-os fordulat)

pontjaiban leírt büntetésvállalások érvényesek. Valamely büntetésvállalás teljesítéséről az óvási határidőn belül a versenyirodán írásos nyilatkozatot kell tenni.


17.       ÓVÁS

Az óvást legkésőbb a Versenyvezetői hajó partra érkezése után egy órán belül kell beadni a Versenyirodán írásban.

Az óvási szándékról az óvott felet azonnal értesíteni kell, hogy adott esetben alkalmazhassa az előírt büntetésvállalást.


Óvási díj : 2000.- Ft


18.       A TÚRA FÉLBESZAKÍTÁSA

A versenyrendezőség vihar esetén félbe szakíthatja  a versenyt, melyről a résztvevő hajókat megkísérli értesíteni.

Minden hajó felelős személye egyénileg viseli a verseny feladásának vagy folytatásának felelősségét. Az a vitorlás, amely bármely okból feladja a versenyt és az útvonal valamely szakaszán kiáll, köteles mindent elkövetni, hogy erről a versenyirodát értesítse. Tel.: 70/770-8023 Meisel Zsófi.


19.       ÉRTÉKELÉS, DÍJAZÁS

Az értékelés a a Yardstick előnyszám számítási rendszerben a korrigált idő alapján történik:

–  az  1., 2. és 3. helyezettek  a YS.I-II., III. kategóriákban – A és B csoportban -kupa és éremdíjazásban részesülnek. ( Az amatőröket az indulók száma és a versenybíróság döntése alapján hajóik szerint külön díjazzuk.)


20.       DÍJKIOSZTÓ ÜNNEPSÉG

Ünnepélyes díjkiosztóra 2011. október 29-én, szombaton 19,00 órakor kerül sor,  helye a Balatonalmádi Pannónia Művelődési ház étterme, melyet 18.00 órai kezdettel Party  előz meg, (részvétel csak a nevezéskor kiadott  belépővel ).


Pontos megjelenést kérünk, mert a később érkezők teljes körű kiszolgálását nem tudjuk biztosítani!

Hozzátartozók, 2500 Ft-ért előzetesen vásárolhatnak belépőt.


21.     EGYÉB RENDELKEZÉSEK


– A versenyben lévő hajók kötelesek viselni a  “V”  versenylobogót.-Versenyben lévő hajó számára motor használata tilos, kivéve bajbajutott hajó számára nyújtott segítség esetén, a mentés ideje alatt, de ezt a tényt a mentést követően azonnal jelenteni kell telefonon a versenyvezetőnek. Tel.:70/383-6670, Németh Zsolt.A rajt előkészítő (5 perces) jelzéstől, a célbafutásig, külmotor nem viselhető.

Külmotor viselése az automatikus kizárással jár!.


– Hirdetések az MVSZ 2011. évi Reklámszabályzatában előírtak szerint viselhetők.

– Az MVSZ elnöksége 1997. március 26-i határozata szerint: tavaink vízminőségének és tisztaságának megóvása érdekében,  az ISAF (Nemzetközi Vitorlás Szövetség) 1997. novemberében tett felhívásának szellemében és értelmében, a Versenyszabályok” 69 pontja szerint megítélendő

„Nagyfokú helytelen magatartás”

-ként kell értékelni a vizet szándékosan szennyező magatartást. Ezért nehezen vagy nem bomló anyagot a vízbe dobni vagy beengedni szigorúan tilos. Ilyenek: üveg, fém, műanyag, papírgöngyöleg stb., különös tekintettel  az olajra és származékaira.  Amennyiben a versenyvezetőség a verseny ideje alatt, illetve a ki- és bevitorlázásnál ilyet észlel, a tiltás ellen vétő hajó(k)at a futamból kizárja és DNF-vel értékeli. (Ez módosítja  az ISAF Versenyszabályok 63.1 és 88.3 /b/ pontjait)


22.       BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK

A Trophyn

B2 szélerősség ill. e-felett, valamint 10 celsius fokos vízhőmérséklet alatt, a versenyzők végig kötelesek mentőmellényüket már a kikötőből való kiinduláskor viselni és magukon tartani mindaddig, ameddig ki nem kötnek.

A könnyűbúvár ruha nem helyettesíti a mentőmellényt.

A Trophyn érvényes a távversenyekre vonatkozó szigorított biztonsági előírás, amely szerint:

– Valamennyi hajóegység köteles építési terveinek megfelelő oldalkorlátot viselni.

– Amennyiben a hajó(k)ra az építési terv nem ír elő korlátot, úgy karabineres mentőhevedert kell felszerelni

Fenti rendelkezések megszegése a versenyből való azonnali, óvástárgyalás nélküli kizárást von maga után. A Versenyrendezőség fenntartja magának a jogot, hogy egyéb, a hatáskörébe tartozó intézkedéseket hozzon ezen rendelkezéseket megsértő hajók ellen!


23.       ELLENŐRZÉS

A rendezőség a befutó után – szúrópróbaszerűen – ellenőrizheti a résztvevő hajók legalább

5 %-ánál, hogy

– rendelkeznek-e fenti “Biztonsági rendelkezésekben ”   előírt felszerelésekkel,

– a hajón tartózkodó személyek száma és kiléte megegyezik-e a nevezési lapon megjelöltekkel,

– a hirdetést viselő hajók rendelkeznek-e hirdetésviselési engedéllyel.


Az ellenőrzés során feltárt bármely hiányosság, vagy a nevezéstől eltérő létszám, személycsere, óvást von maga után és ez a versenyből való kizárást eredményezi.


24.       RÁDIÓKAPCSOLAT

Egy hajó sem adhat le rádióadást és nem vehet olyan rádióadást, amely nem érhető el minden hajó számára. Az e pont ellen vétők megsértik a Versenyszabályok 41. pontját, ezért óvhatók és kizárhatók.

Ez alól kivétel az adott távon helymeghatározás céljából a versenyirodának leadott sms üzenetek, illetve a verseny központi információjával történt beszélgetések.

A 49/2002(XII.28) számú GKM rendelet értelmében valamennyi résztvevő hajón kötelezően előírt legalább egy mobil – vízálló tokban tartott – telefon, amelyet kizárólag segélyhívásra és a versenyfeladás bejelentésére lehet igénybe venni és amelynek számát a nevezési lapon fel kell tüntetni.


25.       SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA

A versenyrendezőség és a versenyvezetőség nem vállal felelősséget sem a versenyzők, sem a hajók versenyre való alkalmassága tekintetében, sem pedig a versenyen való részvétel során esetlegesen bekövetkező balesetekért vagy anyagi károkért.

Valamennyi résztvevő saját felelősségére vesz részt a versenyen.

Szállásfoglalásban  e-mailen tudunk segíteni a

sport@marathon.hu

címen, v. tel:70/315-0505- és 70/383-6770-es számokon.

A résztvevő hajóknak éjszakai kikötőhelyet nem tudunk biztosítani a verseny előtt és utáni napon sem, ezért almádi vitorlásklubok megkeresését javasoljuk! A fűzfői Sirály kikötőben az első éjszaka – előzetes egyeztetéssel – ingyenesen igénybe hevető!

A verseny kiírása és nevezési lapja az alábbi linkeken letölthetők:


Nevezési lap


Kiírás

A verseny médiatámogatója a sailing.hu


Forrás: www.marathon.hu