A Magyar Laser Osztályszövetség Elnöksége az Osztályszövetség éves rendes közgyűlését 2012. július 20-án este 19 órára hívja össze, melyre minden tagot és érdeklődőt szeretettel vár.


MEGHÍVÓ
A Magyar Laser Osztályszövetség 2012. évi Közgyűlésére

A Magyar Laser Osztályszövetség Elnöksége az Osztályszövetség éves rendes közgyűlését

2012. július 20-án este 19 órára

hívja össze, melyre minden tagot és érdeklődőt szeretettel vár.


Helyszíne: Magyar Villamos Művek Sportegyesület, 8230 Balatonfüred, Kouvola u. 1. ( Arács, Koloska kikötő)
Tervezett napirendi pontok:


1.

A megjelent küldöttek és vendégek üdvözlése, a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása, a szavazatszámláló bizottság megválasztása, a végleges napirend elfogadása (Eszes Bernadett)
2.

Az Elnökség beszámolója (Eszes Bernadett)

-szakmai beszámoló

-pénzügyi beszámoló

Hozzászólások és a beszámoló elfogadása
3.

Beszámoló a nemzetközi Laser Osztályszövetség éves munkájáról, aktuális témákról (Mátyás László)
4.

Éves osztályszövetségi tagdíjak mértékének megállapítása,

megszavazása

Javaslat: Ifjúsági versenyzők 18 éves korig (U19): 6.000 ft

Felnőtt és masters versenyzők: 12.000 ft
5.

Tisztújítás (Eszes Bernadett)

– lejárt mandátumú elnökségi tag leköszönése

– a jelölő bizottság ismertetője az új jelöltekről  (Jelölő bizottság elnöke)

– új elnökségi tag választása
6.

Egyebek


Forrás: hunsail.hu