Alant olvasható a kiírásÖreghegyi Köd KupaSZEZONZÁRÓ VITORLÁS  TÚRA TROPHYKIÍRÁS ÉS TÚRAUTASÍTÁS ELŐZETES


A TROPHY helye és ideje:            Balatonalmádi, 2012. október 27.

Információk:

iroda@marathon.hu

, www.marathon.hu

Versenyvezető, felelős szervező:           Németh Zsolt 70/383-6670

Versenybíróság elnöke:                          Koltay Gusztáv

Pályafelelős:                                             Kováts György 20/942-4014

Versenyiroda:                                            Meisel Zsófia 70/770-80231.         TROPHY SZABÁLYOK


A Trophyn a “Vitorlázás. Versenyszabályai” (továbbiakban “Versenyszabályok”), az MVSZ 2012. évre érvényes Versenyrendelkezései, az osztályelőírások

( az ezektől való esetleges eltéréseket az alábbiakban közöljük)

, valamint a jelen versenykiírás és versenyutasítás az érvényes.2.         A TROPHY RÉSZTVEVŐI, RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG


A Trophyn résztvevő személyeknek és hajóknak meg kell felelniük az  MVSZ 2012. évi Verseny- rendelkezései  1. pontjában (Részvételi jogosultság), 3. pontjában (Hatósági jelzések, osztályjelzések, rajtszám), valamint 4. pontjában (Biztonsági rendelkezések) előírt feltételeknek.3.         NEVEZHETŐ HAJÓOSZTÁLYOK


Nevezhetők a Nagyhajós Bizottság által javasolt és a Magyar Vitorlás Szövetség által elismert hajóosztályok nyilvántartott, valamint az érvényes Yardstick listán szereplő és felmért hajók, a következő megkötésekkel:


A versenytávokon egy, vagy többtestű,

„nagyhajók

” indulhatnak.HajóosztályYardstick I./A. csoport                                                            92-es előnyszámig,Yardstick I. /B. csoport                                                           93-99-es előnyszámig,Yardstick II. /A. csoport                                                         100-104 előnyszámig,Yardstick II. /B. csoport                                                         105-109 előnyszámig,Yardstick III./A. csoport                                                         110-114 előnyszámig,Yardstick III. /B. csoport                                                        115 előnyszám felett,Összevont katamarán,(Összevont Amatőr futam versenyen kívül).
4.         A NEVEZÉS HELYE ÉS IDEJE
Nevezés

: 2012. október 26-án17.00-21.00 óra között,

vagy október 27-én

a


Balatonalmádi Kristóf Motel és Camping  (8220 Balatonalmádi, Véghely D. u.8.)


területén működő versenyirodában 7.00-8.30 óra között. A nevezési díj előzetes befizetésére e-mail-es kérésre banki átutalással is biztosítunk lehetőséget. A nevezéshez szükséges a tagsági könyv orvosi igazolással, a hajó felelősségbiztosítása és a hajó-vezetői engedély.5.         NEVEZÉSI DÍJ:  5.500,-Ft/fő


Az 1993. január 1-jén és azután született versenyző a mindenkori nevezési díj felét fizeti.


Az 1997. január 1-jén és azután született versenyző (mocó) nevezési díjat nem fizet.A nevezési lap az alábbi linken letölthető:


Nevezési lap
6.       IRODA


A Verseny iroda a nevezés megkezdésétől  a Balatonalmádi Kristóf Motel (8220 Balatonalmádi, Véghely D. u.8.) területén működik. Telefonos ügyelet ezen a helyen a verseny teljes időtartama alatt működik. Telefonszámok: 70/383-6670, 70/383-6770,  ill.

iroda@marathon.hu


,

sport@marathon.hu.7.       TÚRÁZÓK TÁJÉKOZTATÁSA


A Túravezetőség a versenyzőket a Balatonalmádi Kristóf Motel (8220 Balatonalmádi, Véghely D. u.8.) területén, míg a verseny napján a balatonalmádi hajóállomásnál levő versenyiroda sátornál elhelyezett Hivatalos Hirdetőtáblán elhelyezett Közlemények útján tájékoztatja az esetleges változtatásokról. A versennyel kapcsolatos változtatás csak kivételesen indokolt esetben hozható október 28-án este 20.00 óra után. Minden versenyző egyéni felelőssége a változásokról időben tudomást szerezni!8.         PÁLYARajt:Balatonalmádi, Hajóállomás előtt kb.300m-re kihelyezett

lévő

narancssárga bója és a kikötő móló előtt lehorgonyzott Rajthajó, narancssárga lobogót viselő árboca közötti egyenes, mely az első pályaszakaszra merőleges.Pályajelek:


1.  Balatonalmádi felől a Kenese Marina Port előtt, illetve irányában kihelyezett citromsárga bója (K – DK irányban). A parttól kb. 300 m-re.


2.  Balatonalmádi Hajóállomás előtt A parttól kb. 100 m-re kihelyezett narancssárga bója.

A bója és a part között kell áthaladni

.


3.  Alsóörs irányában elhelyezett fehér bója (D – DNY).

A parttól kb. 300 m-reA kenesei és alsóörsi bóját az óramutató járásával megegyező irányban kell kerülni!Cél:Alsóörs irányából, Balatonalmádi előtt, a rajtkor a parttól kb. 200 m-re áthelyezett,  narancssárga bója és a Hajóállomás móló előtti kék lobogót viselő Célhajó közt.(A rajt és a célvonal azonos helyen van, de célvonal az utolsó pályaszakaszra merőlegesen kerül telepítésre.)


A pályarajz


ITT


letölthető10.       A PÁLYAJELEK ELHAGYÁSA


A pályajeleket a versenyirodán kifüggesztett, illetve a mellékelt pályarajznak megfelelően kell elhagyni.11.       RAJTIDŐ, RAJTELJÁRÁS


Valamennyi hajóosztály részére

2012. október 27-én szombaton 11.00 óra
Az alábbi rajteljárás módosítja a „Versenyszabályok” 26. pontját.10 óra 55 perc előkészítő                      Code „V” lobogó felvonása                         1 lövés


10 óra 56 perc                                       Code „P” lobogó felvonása                             1 lövés


10 óra 59 perc egy perces                     Code „P”  lobogó bevonása    +duda, vagy sziréna hang


11 óra 00 perc  RAJT                           Code „V”  lobogó  bevonása                           1 lövés


(Az amatőrök 10 perccel később, versenyen kívül rajtolnak!)


A korai rajt esetén a vétkes hajó, valamennyi szabályosan rajtoló hajót kikerülve, visszatérhet a rajtvonalon is. Egy hajó akkor rajtol újra szabályosan, ha előzőleg teljes terjedelmével visszatért a rajtvonal rajt előtti oldalára.


Tömeges korai rajtok esetén, illetve ha sok azonosíthatatlan hajó van a rajtvonal pálya felőli oldalán a Versenyvezetőség jogosult Általános Visszahívást jelezni (Első Helyettesítő lobogó + 2 lövés). Ebben az esetben a rajteljárás a következőképpen módosul:Általános visszahívás esetén a megismételtszigorítottrajteljárás:


figyelmeztető jelzése                            11óra 24 perc  Első Helyettesítő lobogó levonása       1 duda, vagy sziréna hang


előkészítő jelzése                                  11 óra 25 perc   Coda „V” lobogó felvonása              1 lövés


a szigorítás időszak kezdete                   11 óra 26 perc   fekete lobogó felvonása                   1 lövés


1 perc a rajtig                                         11 óra 29 perc    fekete lobogó levonása                    1 duda, vagy sziréna


a megismételt  RAJT ideje:                    11 óra 30 perc   Code „V” lobogó bevonása              1 lövés


Ebben a szigorított, fekete lobogós esetben a rajteljárás az ISAF Versenyszabályok 30.3 szabálya szerint történik.  Minden olyan hajó, amelyik a rajtjelzést megelőző egy perces időszakban a rajtvonal és számára elsőnek kerülendő bója által meghatározott háromszögében van, óvás nélkül kizárásra kerül. A kizárt hajók rajtszámát a Kenesei  citromsárga színű felfújható műanyag bója mellett horgonyzó motoros hajón, fekete táblán kiírják és figyelemfelhívó hangjelet adnak.A fekete táblára felírt hajók a versenypályát azonnal kötelesek elhagyni, a versenyben szabályosan résztvevőket nem zavarhatják.


A rajteljárásnál a

versenyvezetőség órája

a mérvadó, mely a nevezésnél az asztalra ki lesz helyezve.


A rajt előtt jelentkezni nem kell, csak azoknak akik hiányosan, vagy nem mutatták be okmányaikat.A rajteljárás alatt hátszélvitorla, blister nem használható, azok felvonása csak a rajt után 3 perccel engedélyezett. Ennek időpontját lövéssel jelzi a versenyrendezőség.
12.       RAJTHALASZTÁS


A versenyrendezőség csak a hajók épségét veszélyeztető viharos időjárás, vagy más rendkívüli esemény miatt jogosult  a rajtot halasztani.13.       IDŐKORLÁTOZÁS


– A rajtjelzést követő 30 perc eltelte után rajtoló vitorlás el nem rajtolt hajóként kerül értékelésre.


– Az utolsó érvényesen célba érő hajó befutási ideje legkésőbb 2012. október 27-én, 15.30 óra.


Az eddig az időpontig be nem érkezett hajókat a versenyrendezőség “nem ért célba” (DNF)


jelzéssel értékeli.14.       PÁLYARÖVIDÍTÉS


Pályarövidítés a szélviszonyok alkalmatlansága, vagy egyéb váratlan körülmény okán


,


bármely pályajelnél lehetséges.15.       NYILATKOZATTÉTEL


A célvonalon való áthaladás a verseny szabályszerű teljesítését jelenti.16.       BÜNTETÉS VÁLLALÁS


Az ISAF Versenyszabályok 31.2 szabály (360°-os fordulat) és a 44.2 szabály (720°-os fordulat)


pontjaiban leírt büntetésvállalások érvényesek. Valamely büntetésvállalás teljesítéséről az óvási határidőn belül a versenyirodán írásos nyilatkozatot kell tenni.17.       ÓVÁS


Az óvást legkésőbb a Versenyvezetői hajó partra érkezése után egy órán belül kell beadni a Versenyirodán írásban.


Az óvási szándékról az óvott felet azonnal értesíteni kell, hogy adott esetben alkalmazhassa az előírt büntetésvállalást.Óvási díj : 2000.- Ft
18.       A TÚRA FÉLBESZAKÍTÁSA


A versenyrendezőség vihar esetén félbe szakíthatja  a versenyt, melyről a résztvevő hajókat megkísérli értesíteni.


Minden hajó felelős személye egyénileg viseli a verseny feladásának vagy folytatásának felelősségét. Az a vitorlás, amely bármely okból feladja a versenyt és az útvonal valamely szakaszán kiáll, köteles mindent elkövetni, hogy erről a versenyirodát értesítse. Tel.: 70/770-8023 Meisel Zsófi.19.       ÉRTÉKELÉS, DÍJAZÁS


Az értékelés a a Yardstick előnyszám számítási rendszerben a korrigált idő alapján történik:


–  az  1., 2. és 3. helyezettek  a YS.I-II., III. kategóriákban – A és B csoportban -kupa és éremdíjazásban részesülnek. ( Az amatőröket az indulók száma és a versenybíróság döntése alapján hajóik szerint külön díjazzuk.)20.       DÍJKIOSZTÓ ÜNNEPSÉG


Ünnepélyes díjkiosztóra 2012. október 27-én, szombaton 19,00 órakor kerül sor,  helye a Balatonalmádi Pannónia Művelődési ház étterme, melyet 18.00 órai kezdettel Party  előz meg, (részvétel csak a nevezéskor kiadott  belépővel ).


Pontos megjelenést kérünk, mert a később érkezők teljes körű kiszolgálását nem tudjuk biztosítani!Hozzátartozók, 2500 Ft-ért előzetesen vásárolhatnak belépőt.21.     EGYÉB RENDELKEZÉSEK– A versenyben lévő hajók kötelesek viselni a  “V”  versenylobogót.
-Versenyben lévő hajó számára motor használata tilos, kivéve bajbajutott hajó számára nyújtott segítség esetén, a mentés ideje alatt, de ezt a tényt a mentést követően azonnal jelenteni kell telefonon a versenyvezetőnek. Tel.:70/383-6670, Németh Zsolt.

A rajt előkészítő (5 perces) jelzéstől, a célbafutásig, külmotor nem viselhető.

Külmotor viselése az automatikus kizárással jár!.
– Hirdetések az MVSZ 2012. évi Reklámszabályzatában előírtak szerint viselhetők.


– Az MVSZ elnöksége 1997. március 26-i határozata szerint: tavaink vízminőségének és tisztaságának megóvása érdekében,  az ISAF (Nemzetközi Vitorlás Szövetség) 1997. novemberében tett felhívásának szellemében és értelmében, a Versenyszabályok” 69 pontja szerint megítélendő

„Nagyfokú helytelen magatartás”

-ként kell értékelni a vizet szándékosan szennyező magatartást. Ezért nehezen vagy nem bomló anyagot a vízbe dobni vagy beengedni szigorúan tilos. Ilyenek: üveg, fém, műanyag, papírgöngyöleg stb., különös tekintettel  az olajra és származékaira.  Amennyiben a versenyvezetőség a verseny ideje alatt, illetve a ki- és bevitorlázásnál ilyet észlel, a tiltás ellen vétő hajó(k)at a futamból kizárja és DNF-vel értékeli. (Ez módosítja  az ISAF Versenyszabályok 63.1 és 88.3 /b/ pontjait)22.       BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK


A Trophyn

B2 szélerősség ill. e-felett, valamint 10 celsius fokos vízhőmérséklet alatt, a versenyzők végig kötelesek mentőmellényüket már a kikötőből való kiinduláskor viselni és magukon tartani mindaddig, ameddig ki nem kötnek.

A könnyűbúvár ruha nem helyettesíti a mentőmellényt.


A Trophyn érvényes a távversenyekre vonatkozó szigorított biztonsági előírás, amely szerint:


– Valamennyi hajóegység köteles építési terveinek megfelelő oldalkorlátot viselni.


– Amennyiben a hajó(k)ra az építési terv nem ír elő korlátot, úgy karabineres mentőhevedert kell felszerelni


Fenti rendelkezések megszegése a versenyből való azonnali, óvástárgyalás nélküli kizárást von maga után. A Versenyrendezőség fenntartja magának a jogot, hogy egyéb, a hatáskörébe tartozó intézkedéseket hozzon ezen rendelkezéseket megsértő hajók ellen!23.       ELLENŐRZÉS


A rendezőség a befutó után – szúrópróbaszerűen – ellenőrizheti a résztvevő hajók legalább


5 %-ánál, hogy


– rendelkeznek-e fenti “Biztonsági rendelkezésekben ”   előírt felszerelésekkel,


– a hajón tartózkodó személyek száma és kiléte megegyezik-e a nevezési lapon megjelöltekkel,


– a hirdetést viselő hajók rendelkeznek-e hirdetésviselési engedéllyel.Az ellenőrzés során feltárt bármely hiányosság, vagy a nevezéstől eltérő létszám, személycsere, óvást von maga után és ez a versenyből való kizárást eredményezi.
24.       RÁDIÓKAPCSOLAT


Egy hajó sem adhat le rádióadást és nem vehet olyan rádióadást, amely nem érhető el minden hajó számára. Az e pont ellen vétők megsértik a Versenyszabályok 41. pontját, ezért óvhatók és kizárhatók.


Ez alól kivétel az adott távon helymeghatározás céljából a versenyirodának leadott sms üzenetek, illetve a verseny központi információjával történt beszélgetések.


A 49/2002(XII.28) számú GKM rendelet értelmében valamennyi résztvevő hajón kötelezően előírt legalább egy mobil – vízálló tokban tartott – telefon, amelyet kizárólag segélyhívásra és a versenyfeladás bejelentésére lehet igénybe venni és amelynek számát a nevezési lapon fel kell tüntetni.25.       SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA


A versenyrendezőség és a versenyvezetőség nem vállal felelősséget sem a versenyzők, sem a hajók versenyre való alkalmassága tekintetében, sem pedig a versenyen való részvétel során esetlegesen bekövetkező balesetekért vagy anyagi károkért.

Valamennyi résztvevő saját felelősségére vesz részt a versenyen.


Szállásfoglalásban  e-mailen tudunk segíteni a

sport@marathon.hu


címen, v. tel:70/315-1505- és 70/383-6770-es számokon.

A résztvevő hajóknak éjszakai kikötőhelyet nem tudunk biztosítani a verseny előtt és utáni napon sem, ezért almádi vitorlásklubok megkeresését javasoljuk! A fűzfői Sirály kikötőben az első éjszaka – előzetes egyeztetéssel – ingyenesen igénybe hevető!2012-09-02                                                                                             Szervező Bizottság


Németh Zsolt