Jelentős változások a kedvtelési célú kishajó-vezetői vizsgáztatásban

Korábban a kisgéphajókra  öt, a vitorlás kishajókra pedig hat tantárgyból kellett elméleti vizsgát tenni. Az elméleti vizsgák összevonásával azonban egyszerűsödött a  vizsgázó és vizsgáztató számára is a képesítő vizsga.

Az átállás a vizsgára jelentkezők adminisztrációs terheit jelentős mértékben csökkenti; a vizsgázóknak valamely kedvtelési célú kishajó-vezetői képesítés megszerzéséhez már csak két tesztlapot kell kitölteniük, majd gyakorlati vizsgát tenniük. A hajózási szabályzat vizsgatárgy változatlan maradt, míg a további témakörök hajózási ismeretek néven összevonásra kerültek. Ennek köszönhetően – mivel a díjszámítás módszere és díjtételei nem változtak – a tesztvizsga tantárgyanként 7000 forint, a gyakorlati vizsga pedig 18 ezer forint. Ez jelentős díjcsökkenést eredményez.

A motoros és vitorlás együttes vizsga díja 57 ezer Ft, szólóban 32 ezer Ft, meglévő képesítés kiterjesztése esetén 25 ezer Ft vizsgadíjat kell fizetni.

Hasonló mértékű egyszerűsítés lépett életbe a tengeri kedvtelési célú kishajó-vezetői vizsgák tekintetében is.

Jelentős könnyítést hozott még az ismétlővizsga eltörlése. Korábban, amennyiben a vizsgázó kettőnél több tantárgyból vagy két alkalommal tett sikertelen vizsgát, a teljes vizsga megismétlésére kényszerült a teljes vizsgadíj megfizetése mellett, és legkorábban három hónap elteltével vizsgázhatott. Az új rendszerben egy hét elteltével, de egy éven belül, és korlátlan alkalommal lehet javítóvizsgát tenni (részletesen: 42/2013. /VII. 19./ NFM-rendelet).

Reméljük, hogy a kedvező változások  tovább növelik az érdeklődést a sporthajózás iránt!


Forrás: nkh.hu