Kissé mérséklődtek az amatőr sportolókra vonatkozó sportorvosi előírások:

 

277/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

2. § Az R. „A sportorvos feladatai” alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki:

 

„5/A. § (1) Az 5. § a), b) és h)pontjában foglalt feladatokat az amatőr sportoló háziorvosa, házi gyermekorvosa is elláthatja.

 

(2) Ha a háziorvos, házi gyermekorvos vállalja az 5. § a), b) és h) pontjában foglalt feladatok ellátását, erről írásban tájékoztatja a települési önkormányzat jegyzőjét és az OSEI-t. A háziorvos, házi gyermekorvos nevét, rendelésének helyét és idejét a települési önkormányzat jegyzője a háziorvosi szolgálat hivatalos honlapján vagy más módon, valamint az OSEI a hivatalos honlapján közzéteszi.”

 

3. § Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

(4) Az amatőr sportoló sportorvosi vizsgálatát a sportoló háziorvosa vagy házi gyermekorvosa is végezheti az OSEI szakmai irányelveiben és módszertani leveleiben meghatározott protokoll szerint.

 

(5) A háziorvos, házi gyermekorvos a (4) bekezdés és a 8. § (1) bekezdése szerinti sportorvosi vizsgálat elvégzését követő 3 munkanapon belül a Melléklet 1-3. pontja szerinti adatok megküldésével tájékoztatja az OSEI-t.”

 

 

 

A hivatkozott jogszabály: 215/2004 (VII.13) Korm. rendelet

 

köszönet Kovács-Buna Józsefnek