Befizetendő díjak eltörléséről döntött az elnökség ugyan akkor személyi változásokat is bejelentettek.


A Magyar Vitorlás Szövetség némi optimalizálást hajtott végre a költségvetésében. Egyrészt szervezeti változtatások mellett elengedett olyan eddig beszedett díjakat, ami beszedése körülményes volt. Az alábbi határozatok és hírek az MVSZ oldalán jelentek meg és ezekről a változásokról tájékoztatnak:

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége a március 12-i ülésén többek közt két olyan döntést hozott, amely jelentősen csökkenti már az idei szezon megkezdésekor a versenyt rendező klubok és a versenyen részt vevők anyagi terheit. Mindkét intézkedést az MVSZ elmúlt időszakban kialakított hatékonyabb és gazdaságosabb működése teszi lehetővé.1. Vitorlás versenyek rendezése után fizetendő sportszolgáltatási díj eltörlése

Az elnökség a legutóbbi ülésén megtárgyalta a sportszolgáltatási díj eltörlésére vonatkozó javaslatot. A sportszolgáltatási díj  eltörlése csökkenti a rendezési költségeket ez által rendező szervezetek gazdaságosabban és magasabb színvonalon tudják  megrendezni vitorlás versenyeiket, vagy döntésük szerint a nevezési díjakat csökkenteni.17/2013 (03.12) sz. határozat„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége megtárgyalta és jóváhagyólag elfogadta a  sportszolgáltatási díjfizetésikötelezettség eltörlésére vonatkozó javaslatot. Az MVSZ elnökség 1/2010 (01.19.) számú  határozatát az alábbiak szerint módosítja, illetve az érvényben maradó rendelkezéseit aktualizálja.


Magyarország területén  rendezett vitorlás versenyek rendezésének feltételei:


A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) Elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvényben, illetve az MVSZ Alapszabályában kapott felhatalmazás alapján 2013. április 1-i hatállyal az alábbiak  szerint szabályozza a Magyarország területén rendezett vitorlás versenyek rendezésének feltételeit. Ezzel egyidejűleg az  MVSZ elnökségének 1/2010 (01.19.) sz. határozata hatályát veszti…”


2. A hirdetésviselési díjak eltörlése

A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége megtárgyalta a Nagyhajós Bizottság javaslatát a hirdetésviselési díj eltörlésérevonatkozóan. A hirdetésviselési díjak eltörlése csökkenti a versenyhajók egyébként is magas fenntartási költségeit. Adíjfizetési kötelezettség eltörlése remélhetőleg nagyobb versenyzői létszámot eredményez és a felszerelésekre fordítható nagyobb összegek a versenyhajók technikai színvonalát emelhetik.


18/2013 (03.12) sz. határozat
„A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége megtárgyalta és jóváhagyólag elfogadta a hirdetésviselési engedély eltörlésére vonatkozó előterjesztést.


A Magyar Vitorlás Szövetség jelen határozatával módosítja a korábbi MVSZ elnökségi határozattal elfogadott 2013. évi Reklámszabályzatot és jelen határozatával egyidejűleg hatályát veszti a 3/2013 (01.22.) számú MVSZ elnökségi határozattal elfogadott Reklámszabályzat.”


Személyi változás

Az Erzsébet Szállodák, Táborok és Vendégházak Nonprofit Közhasznú Kft. részéről érkezett megkeresésre az MVSZ vezetősége úgy döntött, hogy az egyre hangsúlyosabbá váló vitorlás-táboroztatás és vízi élet fejlesztésében együttműködve Kerekes Kázmért javasolja a feladatok elvégzésére.

Ennek értelmében Kerekes Kázmér sportigazgató március 15-i hatállyal távozik az MVSZ kötelékéből azzal a megegyezéssel, hogy tekintettel a versenyrendezéssel kapcsolatos szervezési teendők mennyiségére, e feladatokban való közreműködésre az MVSZ a leköszönő sportigazgatóval a korábbi eseti napidíjak, költségtérítések összegének nagyságrendjében megbízási szerződést köt. A sportigazgatói tisztség betöltésére – figyelemmel a főtitkár szakmai előéletére és a képességeire, valamint a szövetségi kapitány hatékonyabb munkavégzésére  – nem kerül sor.

A magyar vitorlás társadalom minden tagja nevében köszönjük Kerekes Kázmérnak az MVSz-ben hosszú évek alatt végzett főtitkári és sportigazgatói munkáját!

A két döntés bár elsőre távol áll egymástól mégis a költségvetés optimalizálást is szolgálja. A sporszolgáltatási díjból 2012-ben 2 682 000 Ft folyt be, míg a hírdetésviselési díjból 4 168 700 Ft vagyis 2012-es számok szerint ennek a két díjnak az eltörlése 6 850 700 Ft bevételkiesést okoz.


Kerekes Kázmér 2013 évben fennmaradó bérköltsége 5 800 000 Ft, vagyis a két határozat közötti egyenleg 1 050 700 Ft negatívumot mutat, – ami tekintve az utóbbi évek tendenciáját a két díjból származó bevétel mindenképpen csökkeni fog és a be nem töltött sportigazgatói pozició bérköltsége 2014-ben már egész évre számítható- csökkenni fog.


Tehát az MVSZ a belső működési optimalizálása mellett meg tudta végre oldani, hogy a tagok terheit is csökkentse.Forrás: www.hunsail.hu